Pogledajte najvažnije odluke s održane 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca

U kino dvorani Kina Križevci danas je održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca na kojoj su vijećnice i vijećnici razmatrali 13 točaka dnevnog reda.
Sjednica je započela prezentacijom stanja radova na projektu „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ koje je predstavio voditelj projekta Igor Šimunović. Naglasio je kako je ukupno provedeno 65 posto radova od čega se kod vodoopskrbe napravilo ukupno 53 posto predviđenih radova, a kod odvodnje 70 posto radova. Još je jednom zamolio građane za strpljenje i razumijevanje tijekom provedbe radova.
Na sjednici su donesene izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2023. godinu pa su tako ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci povećani za 1.869.200,00 eura pa tako novi plan iznosi 23.469.769,18 eura.
Nadalje, prihvaćeno je Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. o gospodarenju otpadom za 2022. godinu kao i Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2022. godine.


Radi izgradnje velike fotonaponske elektrane na parceli u Bjelovarskoj ulici, blizu vodocrpilišta, vijećnici Gradskog vijeća Grada Križevaca donijeli su Odluku o davanju suglasnosti Gradu Križevcima za prijavu na javni natječaj i kupnju nekretnina u vlasništvu Vodnih usluga d.o.o. Riječ je o zemljištu koje se nalazi u trećoj vodnozaštitnoj zoni pa se stoga ni ne može koristiti u poljoprivredne ili građevinske svrhe, no, kako je pojasnio zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško, u istom području je sukladno mišljenju Ministarstva omogućeno građenje solarnih elektrana.


Vijećnici su donijeli Odluku o davanju prethodne suglasnosti Gradskom muzeju Križevci za zaključivanje Ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije elektroinstalacija i ugradnje svjetlosne zaštite čija je vrijednost nakon provedene javne nabave 14.599,51 EUR/ 110.000,00 HRK.

Nakon provedenog Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Križevci te sukladno prijedlogu Odbora za izbor i imenovanje, Tea Hatadi ponovno je imenovana ravnateljicom ove ustanove.
Doneseno je i Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci pa su tako s te funkcije iz osobnih razloga istupili Goran Gradiček i Ivana Šatrak, a na njihova mjesta imenovani su Ana Andrić i dr.sc. Domagoj Kliček.
Na sjednici je prisegnuo vijećnik Siniša Španić koji obnaša dužnost zamjenika dosadašnje vijećnice Mateje Vrbek.