Održana 12. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

U prostoru Gradske vijećnice u Koprivnici jučer je održana 12. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 23 točke dnevnog reda. Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Damir Felak, a prisustvovali su joj župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Na početku sjednice vijećnici su donijeli Odluku o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije koje je predstavila predsjednica Mandatnog povjerenstva Verica Rupčić.. Tako će Darka Markića izabranog s liste Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatsko-socijalno liberalne stranke i Građansko-liberalnog saveza zamijeniti Sanja Horvat iz Koprivnice.

Županijska skupština je potom jednoglasno/većinom glasova donijela Odluku o raspodjeli rezultata Koprivničko-križevačke županije utvrđenog na 31. prosinca 2022. godine i sukcesivnom pokriću manjka, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Opće bolnica “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica o osnivanju prava građenja, Odluku o mrtvozorstvu te Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Odluku o proširenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.

Članovi su podržali i Izvješće o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja iz evidencije nazaposlenih na području KKŽ za 2022. godinu te Izvješće o radu Vatrogasne zajednice KKŽ i Izvješće o stanju zaštite od požara na području KKŽ te stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje KKŽ za 2022. godinu koja su predstavili predstojnica HZZZ-a – Područni ured Križevci Vesna Kuterovac i županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan.

Ravnateljica PORE Regionalne razvojne agencije KKŽ Melita Birčić predstavila je Izvješće o radu za 2022. godinu, potom je Izvješće o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje KKŽ predstavio ravnatelj Zlatko Filipović dok je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ Željka Kolar predstavila Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa rada te Financijsko izvješće.

Vijećnici su podržali i Izvješće o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2022. godinu Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica, Doma zdravlja KKŽ, Zavoda za javno zdravstvo KKŽ, Zavoda za hitnu medicinu KKŽ,

Ljekarni Koprivnica i Ljekarne Križevci te Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2022. godinu koje su predstavili ravnatelji ustanova Mato Devčić, Mirjana Hanžeković, Draženka Vadla, Zlatica Kučko Gudelj, Irena Hadelan, Mirela Martinović i Željka Koluder-Vlahinja.

Predsjednik Savjeta za razvoj civilnog društva u KKŽ Robert Vulić je podnio Izvješće o radu koje je usvojeneo, a zamjenik župana Ljubić je vijećnicima predstavio Izvješće o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u KKŽ za razdoblje od 2022. do 2027. Godine. Donesena je i Odluka o otpisu potraživanja Koprivničko-križevačke županije po kreditima odobrenima od strane Koprivničko-križevačke županije za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede te izmjena i dopuna Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) Koprivničko-križevačke županije.

Vijećnici su jednoglasno donijeli i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda KKŽ, Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području KKŽ te Odluku o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu.

Županijska skupština je donijela i Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova: Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije te Odbora za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacioanlne manjine Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.