Prijavljeni projekti za opremanje i dogradnju tri vrtića s područja Koprivničko-križevačke županije

Općine Sveti Petar Orehovec, Novo Virje i Koprivnički Ivanec u suradnji s Razvojnom agencijom POROM KKŽ prijavile su tri projekta dogradnje i opremanja vrtića na području Koprivničko-križevačke županije.

Prijavljeni su projekti dogradnje i opremanja dječjih vrtića u Svetom Petru Orehovcu u naselju Gornji Fodrovec, Novom Virju i Koprivničkom Ivancu. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata je 649.812,00 eura, a opći cilj projekata je ulaganje u dogradnju i opremanje predškolskih ustanova. Provedbom će se osigurati infrastrukturni i materijalni kapaciteti za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području 3 jedinice lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

U okviru prijavljenih projekata predviđena je izgradnja i dogradnja 4 dodatna dnevna boravaka za djecu jasličkog uzrasta, čime će se osigurati dodatnih 48 mjesta za sudjelovanje djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Projekti su prijavljeni na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv” koji se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a Razvojna agencija PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć u pripremi navedenih projektnih prijedloga u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.