Evo gdje u ponedjeljak neće biti električne energije

Bez električne energije u ponedjeljak će zbog radova biti Nova Kapela i Stara Kapela.

Ulica: NOVA KAPELA: NOVA KAPELA 12, 1, STARA KAPELA: STARA KAPELA 2-10 par, 10/A, 12, 1, 7-17 nep

Očekivano trajanje:

09:00 – 14:00 sati