Promocija zdravlja i prevencija bolesti- projekt „Savjetovalište Crvenog križa“

 Od 31.3.2022. godine Gradsko društvo Crvenog križa Križevci provodi projekt „Savjetovalište Crvenog križa“. Projekt je prijavljen na poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza II, provodi se 18 mjeseci, odnosno do 30.9.2023., a ukupna vrijednost je 433.083,00kn. Projekt je financiran sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda. 

Projekt je usmjeren povećanju znanja i svijesti građana u lokalnoj zajednici o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti kao i promicanju zdravih navika i zdravlja te povećanju svijesti građana o važnosti prevencije bolesti. 

Sve navedeno postiže se putem usluga individualnog i grupnog savjetovanja koja pružaju stručnjaci poput liječnika, socijalnih radnika kao i osoba osposobljenih za pružanje psihosocijalne podrške.

Kako bi se i po završetku projekta nastavilo pružanje savjetovanja i podizanja svijesti građana o važnosti očuvanja zdravlja, u sklopu projekta izrađen je letak s kratkim informacijama o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti. Letak je baziran na pružanju informacija o tome što je zdravlje i kako ga sačuvati. Dvije osnovne podjele na zdravlja su na tjelesno zdravlje i mentalno zdravlje, a letak pruža informacije kako sačuvati oba. 

Također, kroz projekt je izdana i brošura koja je isto tako bazirana na usmjeravanje opće populacije građana na koji način mogu doprinijeti da ostanu fizički i mentalno zdravi, ali i na to kako prepoznati prve simptome koji ukazuju na pojavu bolesti. 

Letak i brošura predstavljaju osnovne alate pomoću kojih će se utjecati na održivost projekta nakon njegova završetka. Letke i brošure moguće je dobiti u Gradskom društvu Crvenog križa Križevci, ali i prilikom raznih obilježavanja i promotivnih akcija koje provodi Društvo. 

Održivost projekta postići će se i volonterskim angažmanom predavača i projektnog tima koji će raditi na promoviranju znanja koje su stekli kroz 18 mjeseci provedbe projekta.