Raspisan Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 6. stavka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u ak. god. 2023./2024. („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 3/23), gradonačelnik Grada Križevaca donosi

Odluka_o_raspisivanju_javnog_natjecaja_za_dodjelu_stipendija studentima s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Pratite nas na društvenim mrežama!