Članice Udruge HERA Križevci sudjelovale na Konferenciji “Kako uspješno odgovoriti na prepoznate potrebe žena kroz lokalne javne politike”

Članice Udruge HERA Križevci su u Gradskoj vijećnici Grada Zagreba sudjelovale na
Konferenciji KAKO USPJEŠNO ODGOVORITI NA PREPOZNATE POTREBE ŽENA
KROZ LOKALNE JAVNE POLITIKE .

Na konferenciji su uvodno govorili/e:. Sanja Juras, Ženska mreža Hrvatske, Joško Klisović, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba i Rada Borić, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba. U panelu “Važnost integracije načela ravnopravnosti spolova u lokalne politike i proračun” govorila
je Ana Marija Sikirić Simčić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

U panelu
“Primjeri dobrih praksi integracije načela ravnopravnosti spolova u lokalne politike i
proračun” govorile su: Marina Švagelj Jažić, predsjednica Udruge HERA Križevci koja je
govorila o primjeni Strategije zaštite od nasilja u obitelji grada Križevaca, primjeri
pozitivne lokalne prakse, Rada Borić – Grad Zagreb – “Lokalna politika za ravnopravnost
spolova”, Petra Sinovčić i Katarina Križan, Udruga Domine Split – “Rodno osjetljiva
analiza proračuna 5 jedinica lokalne samouprave na širem području Dalmacije”, izv. prof.
dr. sc. Valerija Barada, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru – “Analiza primjene načela
ravnopravnosti spolova u lokalnim politikama”.


Konferencija je dio projekta Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“
kojeg provodi Ženska mreža Hrvatske sa svojim članicama – udrugom Domine –
organizacijom za promicanje ženskih prava, Udrugom “HERA” Križevci – za zaštitu i
promicanje ljudskih prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”
Pakrac, udrugom Pokretač Korenica, Udrugom žena Romkinja “Bolja budućnost” i
Centrom za zdravo odrastanje „Idem i ja“ Mali Lošinj, od strane Fonda za aktivno
građanstvo u Hrvatskoj.