Domagoj Šimatović izabran za predsjednika Savjeta mladih Grada Križevaca

U Gradskoj upravi održana je sjednica Savjeta mladih Grada Križevaca na kojoj je za novog predsjednika izabran Domagoj Šimatović.


Na početku sjednice okupljene članove Savjeta mladih pozdravio je predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Igor Frbežar koji je ujedno i vodio sjednicu do izbora novog predsjednika. Po izboru, Domagoj Šimatović zahvalio je članovima na povjerenju, ali i bivšoj predsjednici Saneli Stručić na dosadašnjem radu te dodao kako se raduje kvalitetnoj suradnji sa članovima Savjeta mladih i s Gradom.


O provedbi projekta Grad po mjeri mladih – Gradski program za mlade Grada Križevaca govorila je viša stručna suradnica za mlade Sanja Čavić istaknuvši naredne aktivnosti koje uključuju provedbu kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja o potrebama mladih na području Grada Križevaca.

Kvantitativno istraživanje o potrebama mladih provest će se putem anketnog upitnika, a kvantitativno istraživanje obuhvatit će 80 mladih Križevčanki i Križevčana koji će koristeći razne metode analizirati rezultate provedenog kvantitativnog istraživanja i identificirati ključne izazove i prioritete novog Gradskog programa za mlade Grada Križevaca. Projekt se provodi u razdoblju od 1. lipnja 2023. do 31. svibnja 2024. u partnerstvu s Centrom za mlade Križevci te u suradnji sa Savjetom mladih Grada Križevaca.


Sjednici Savjeta mladih prisustvovao je i gradonačelnik Mario Rajn koji je uputio čestitke novoizabranom predsjedniku Savjeta mladih te istaknuo važnost donošenja Gradskog programa za mlade Grada Križevaca: „Prioriteti koji su istaknuti u prošlom Gradskom programu za mlade definirali su potrebe mladih u Križevcima. Stipendije za deficitarna zanimanja, kino i skate park bile su neke od potreba naših mladih, a koje smo u proteklo vrijeme uspješno realizirali. Ovim putem pozivam vas da iskoristite ovu priliku i pružite svoj doprinos izradi novog Programa za mlade.“


Sjednici su uz novoizabranog predsjednika, prisustvovali članovi Savjeta mladih Lucija Janeš, Dino-Luka Budinski i Josipa Pavleković koji su ujedno tom prilikom raspravljali o tekućim aktivnostima te o prijedlozima Programa rada Savjeta mladih za sljedeću godinu.