Općina Dubrava osigurala sredstva za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića

Općina Dubrava uspješno je osigurala dodatnih 1,3 milijuna eura za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića Dubrava.

Naime, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo je Općini Dubrava potporu u visini od 1,3 milijuna eura za projekt rekonstrukcije i dogradnje spomenutog vrtića.

Općina Dubrava prethodno je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimila odluku o dodjeli najvišeg intenziteta potpore u visini od 996.761,20 eura, što ukupno čini gotovo 2,3 milijuna eura u svrhu rekonstrukcije već postojeće zgrade dječjeg vrtića, ali i nadogradnju potpuno nove zgrade koja će uključivati i sportsku dvoranu.

“Na taj način, apliciranjem na natječaje za dodjelu sredstava iz fondova Europske unije, Općina Dubrava osigurala je financijska sredstva za gotovo 65 % investicije vrijedne više od 3,5 milijuna eura, čime je nedvojbeno smanjen pritisak na općinski proračun”, priopćili su iz Općine.