Centar za promicanje zdravog razvoja djece, mladih i obitelji „Vrtuljak”

Stručnjaci na korist djeci, mladima i roditeljima

U prizemlju Hrvatskog doma otvoren je novouređeni prostor Centra za promicanje zdravog razvoja djece, mladih i obitelji „Vrtuljak“. Udruga je 2015. godine započela s radom i građanima se predstavila raznim aktivnostima, radionicama, predavanjima, edukacijama za djecu, mlade i roditelje. „Uređenjem ovoga prostora svim se građanima otvara obiteljsko savjetovalište koje okuplja stručnjake (pedagoga, logopede, psihologa, edukacijskog rehabilitatora, pedagoga senzorne integracije, psihoterapeuta) koji će osigurati sveobuhvatan stručni pristup korisnicima“, ističu predsjednica udruge Tara Medaković i dopredsjednica Ivona Hrg. Stručnjaci će provoditi ranu intervenciju kod djece do sedam godina, pružati pomoć u učenju, organizirati razne grupne aktivnosti gdje će djecu pripremati za školu, dok će s mladima raditi individualno i grupno na poticanju socioemocionalnog razvoja, ali i nekih drugih komunikacijskih i socijalnih vještina. S roditeljima će raditi individualno, odgovarajući na sve njihove potrebe, a grupno će provoditi razne radionice i edukacije da roditelji i sami mogu što bolje odgovoriti na djetetove potrebe. Tim iz udruge „Vrtuljak“ educirat će i stručnjake u vrtićima i školama da njihov svakodnevni rad s djecom bude što kvalitetniji. O svemu će građane obavještavati na društvenim mrežama.