FESTIVAL TEHNIČKE KULTURE KRIŽEVCI 2018. 26. i 27. listopada 2018.

Školska sportska dvorana Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci, Potočka 26, Križevci

ORGANIZATOR: HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
SUORGANIZATOR: ZTK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN: ZTK KRIŽEVCI
Suradnici: Nacionalni savezi tehničke kulture
CILJ/SVRHA PROGRAMA
Festival tehničke kulture pokazao se kao središnja manifestacija tehničke kulture u Republici Hrvatskoj na kojoj se mogu upoznati različita područja tehničke kulture te djelatnost Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih saveza tehničke kulture.
Cilj programa Festivala tehničke kulture je popularizacija svih područja tehničke kulture i smanjivanje regionalnih nejednakosti u Republici Hrvatskoj provedbom organiziranih programa tehničke kulture. Festival potiče suradnju među različitim dionicima tehničke kulture na regionalnoj i nacionalnoj razini. Festival omogućuje suradnju s potencijalnim sponzorima i donatorima.
ODRŽAVANJE FESTIVALA TEHNIČKE KULTURE
Festivali se održavaju u različitim županijama čime se korisnicima – djeci i mladima omogućuje upoznavanje različitih područja tehnike i uključenje u organizirane programe tehničke kulture na lokalnoj i nacionalnoj razini.
Na Festivalu tehničke kulture Križevci 2018., šestom po redu u Republici Hvatskoj, očekuje se velik interes posjetitelja, poglavito učenika osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije, za uključenje u aktivnosti koje će im biti ponuđene.
Na Festivalu tehničke kulture Križevci 2018. predstavljaju se najbolja postignuća u tehničkoj kulturi u Republici Hrvatskoj. Uz organizatora Hrvatsku zajednicu tehničke, krovnu organizaciju tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, predstavljaju se aktivnosti nacionalnih saveza tehničke kulture, suorganizatora Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije i domaćina Zajednice tehničke kulture Križevci.
Cilj ovog festivala je popularizacija svih programa tehničke kulture
Prikazom cjelokupne organizirane djelatnosti krovnih udruga tehničke kulture i njihovih članica na području županije razmjenjuju se iskustva i stvaraju temelji za nove programe tehničke kulture za djecu i mlade koji se provode na nacionalnoj i lokalnoj razini.
KORISNICI PROGRAMA
Korisnici programa ‘Festivala tehničke kulture Križevci 2018’ su djeca i mladi svih osnovnih i srednjih škola, udruga tehničke kulture i ostali zainteresirani građani svih dobnih skupina s područja Koprivničko-križevačke i okolnih županija.
OČEKIVANI REZULTATI I POSTIGNUĆA PROGRAMA
Suorganizator Festivala tehničke kulture, ZTK Koprivničko-križevačke županije, osigurat će kontinuiranu promociju u svima osnovnim i srednjim školama s područja Koprivničko-križevačke županije kako bi u radionicama sudjelovalo 1000 djece i mladih. Uz organizirane grupe djece iz navedenih škola, procjenjujemo kako će u radionicama HZTK, nacionalnih saveza i domaćina sudjelovati još više od 1000 korisnika.