Konferencija za medije HDS-a Križevci

Pred nedjeljne izbore za vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti

Na konferenciji za medije HDS-a Križevci pred predstojeće izbore za članove vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti, nositelji liste za križevačke gradske četvrti govorili su o programima za koje se zalažu. Predsjednik Kluba vijećnika HDS-a Križevci u Gradskom vijeću Grada Križevaca Ivica Švagelj kazao je kako ova stranka samostalno izlazi na izbore i zalaže se za smanjenje prireza, ukidanje naplate parkiranja, ukidanje poreza na potrošnju te izgradnju sportsko – rekreacijskih objekata.
Nositelj liste HDS-a za gradsku četvrt Centar je Denis Maksić koji je kazao da su na listi još: Željko Jurković, Igor Kučar, Jelena Hrandek, Krešo Solar, Antonio Jagodić, Mato Lovreković, Mateja Forjan i Milica Đurđić. Kazao je da se zalažu za besplatno parkiranje u gradu kako se, u izbjegavanju plaćanja, ne bi koristile zelene površine. Ukazao je na probleme u prometu u pojedinim ulicama: Supilova, Pušča, Potočka i problem parkiranja kod Osnovne škole Vladimir Nazor. Nasip u Koruškoj trebalo bi urediti i mogao bi služiti kao šetnica, dodao je Denis Maksić.
Nositelj liste za gradsku četvrt Donji grad Miodrag Plantak predstavio je kandidate, a to su uz njega: Ana Đurinić, Marko Vrbanec, Valentino Kilić, Morana Međimorec, Dijana Kovačević, Jasminka Kuntić, Ivan Žganec i Martina Plantak. Kazao je kako će se zalagati za rješavanje prometnih problema kod Šumarije kružnim tokom, kvalitetnije uređenje parka u Tomislavovoj ulici, usporivače prometa u toj ulici i proširenje parkirališta kod Željezničke stanice.
Nositeljica liste HDS-a za Gornji grad Nada Stručić također je najprije predstavila kandidate. Na listi su još: Ivana Perharić, Ivan Masnec, Martina Hrg, Katarina Šatvar, Elena Novak, Štefica Kragulj, Matija Gubez i Đuro Škvorc. Zalagat će se, kazala je, za usporavanje prometa u Lepušićevoj ulici, uređenje parka u Gornjem gradu koji se devastira parkiranjem vozila te uređenje igrališta u Gornjem gradu. Navela je i prometne probleme u Zagorskoj ulici : nedostatak nogostupa i problem kanalizacije te potrebu nastavka izgradnje nogostupa od Kračine do Gornjih Vina.
Predsjednik Kluba vijećnika HDS-a Ivica Švagelj na kraju je pozvao i glasače Mreže, koji ne izlaze sa svojim listama na izbore, da podrže kandidate HDS-a.