Koprivnički Ivanec

Županija i Općina Koprivnički Ivanec usuglasile se oko reguliranja imovinsko-pravnih odnosa za nadogradnju dječjeg vrtića

Na inicijativu Koprivničko-križevačke županije i Osnovne škole Koprivnički Ivanec, u prostorima područne škole Koprivnički Ivanec u srijedu, 3. listopada održan je zajednički sastanak s predstavnicima Općine Koprivnički Ivanec i Osnovne škole, a tema sastanka bilo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa školskih zgrada i parcela u Koprivničkom Ivancu i Kunovcu.
Sastanku su prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Damir Petričević, ravnateljica OŠ Koprivnički Ivanec Kristina Furkes, načelnik Općine Koprivnički Ivanec Mario Švegović, predsjednik Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec Mihael Sremec te članovi Školskog odbora.
Korespondencija između Općine Koprivnički Ivanec i Županijske uprave započela je u travnju ove godine kada je Općini odgovoreno da bez obzira na osnivačka prava koja Županija ima nad OŠ Koprivnički Ivanec, za donošenje odluke od strane Županijske skupštine potrebno je poštivati propisanu proceduru koja je određena Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statutom Koprivničko-križevačke županije i drugim općim aktima Županije. Isto tako, Općini je pojašnjena i sama procedura, od upućivanja Zahtjeva prema ravnateljici Osnovne škole do upućivanja ovakvog prijedloga prema Školskom odboru. Nakon donošenja Odluke škole i Školskog odbora, škola upućuje daljnji prijedlog prema nadležnom Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, koji ispred osnivača priprema materijal za Županijsku skupštinu. Do danas takav prijedlog od strane OŠ Koprivnički Ivanec i Školskog odbora nije zaprimljen u Upravnom odjelu.
Zamjenik Ljubić na jučerašnjem je sastanku predstavnicima Općine Koprivnički Ivanec pojasnio proceduru kojom se mogu riješiti imovinsko-pravni odnosi glede nadogradnje vrtića, naglasivši kako je i u ranijoj komunikaciji istaknuto da je Županija suglasna s time da Općina nadogradi dječji vrtić, za što postoje dva načina. Jedan način je da Općina zatraži pravo građenja, a drugi je da zatraži darovanje tog prostora. Naravno, sve te radnje iziskuju i određena financijska sredstva, a kako bi i u tom dijelu pomogla i izašla u susret Općini, Županija je spremna sufinancirati projekt s 30 posto iznosa s ciljem osiguravanja što boljih uvjeta za najmlađe. Zamjenik je dodao kako je po pitanjima odgoja i obrazovanja djece važno zajedničko djelovanje jer će sve uloženo u dječji vrtić ostati na korištenje budućim generacijama.
Predstavnici Općine Koprivnički Ivanec usuglasili su se s prijedlozima Županije glede nadogradnje vrtića te je dogovoren nastavak zajedničke suradnje.
U sklopu sastanka razgovaralo se i o formalnom reguliranju odnosa između Osnovne škole (koja glasi na Općinu) i Općine, čime bi se uvelike olakšala procedura prijavljivanja na EU fondove s ciljem daljnjih ulaganja u školu te je zaključeno da će predstavnici Općine poduzeti potrebne korake kako bi se to riješilo.

.
.