Treći znanstveni skup „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća u razdoblju komunizma (II)“

Održat će se u subotu 20. listopada u Križevcima u organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Glasa Koncila i Udruge za promicanje znamenitih Križevčana ‘Dr. Stjepan Kranjčić’. 

 Otvorenje će biti u 10.00 sati u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“, Trg sv. Florijana 14. Prva sesija započinje u 10.30, druga u 11.40, a treća u 16.00 sati.
Treći znanstveni skup „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća u razdoblju komunizma (II)“ bit će održan u subotu 20. listopada 2018. u Križevcima u organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Glasa Koncila i Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“. Na znanstvenom skupu sudjelovat će 19 znanstvenika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Otvorenje će biti u 10.00 sati u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“, Trg sv. Florijana 14. Prva sesija započinje u 10.30, druga u 11.40, a treća u 16.00 sati.

Uvodno će predavanje Religiozno kazalište u Hrvatskoj 1945. – 1990. ili kako su rubovi očuvali svjetlo održati Sanja Nikčević, o brisanom prostoru dramskog repertoara HNK u Zagrebu od 1945. do jubilarne proslave stote godišnjice teatra 1960. godine govorit će Miriam Mary Brgles. Tema Lucije Ljubić je Vojmil Rabadan o kazalištu u „Maruliću“, Ivan Čulo predstavit će personalizam u „Maruliću“, a Matilda Kolić Stanić lik i djelo Luke Brajnovića u hrvatskoj i španjolskoj stručnoj javnosti.
Zatim će Zdravko Gavran predstaviti egzistencijalne teme u katoličkoj vizuri: spoja kratke priče i novinske reportaže o susretima u prozama Smiljane Rendić pa će Vladimira Rezo predstaviti prozni opus Mare Švel-Gamiršek, a Vlatko Smiljanić spisateljsku djelatnost Mare Matočec 1945. – 1967. Jasna Šego govorit će o Kupareovu doprinosu marijanskoj lirici – srži hrvatskoga religioznog pjesništva. Ružica Bešlić-Grbešić i Iva Čalić predstavit će ostavštinu Vinka Kosa u doba komunizma, a Miljenko Buljac pjesništvo s. Marije Petković od Presvetog Srca – Anke Petričević. O kršćanskim motivima u pjesništvu muslimanskih pjesnika hrvatskoga identiteta 1945. – 1990. izlagat će Vladimir Lončarević.
U poslijepodnevnom dijelu programa Božidar Petrač predstavit će uspomene Luke Perinića, Željko Vegh radove književnika Dubravka Horvatića u časopisu „Marulić“ u doba komunizma, Dean Slavić Horvatićevu novelu „Vruća listopadska noć“, Sonja Tomić semantičku dosljednost i poetičnost sedam prijevoda Isusovih oproštajnih govora. O doprinosu fra Vinka Malaja hrvatskoj kulturi i kršćanskoj književnosti govorit će Mark Gjokaj, Slavko Nedić o kršćanskim mjuziklima u vrijeme komunizma: K. Tičić, M. Nardeli, Š. Šito Ćorić, a Krešimir Tičić o mjuziklima kršćanske inspiracije uz primjere s videoprezentacijom.
Radovi sa znanstvenoga skupa bit će recenzirani i tiskani u časopisu „Kroatologija“ Hrvatskih studija tijekom 2019. godine.
Cilj je znanstvenoga skupa „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća u razdoblju komunizma (II)“ znanstveno analizirati i vrednovati zanemarenu hrvatsku književnost kršćanskoga nadahnuća te dati doprinos premošćivanju umjetno stvorenoga diskontinuiteta u hrvatskoj književnosti i kulturi općenito.
Znanstveni skup održava se uz potporu Grada Križevaca, Koprivničko-križevačke županije i poduzeća Radnik d. d..
Detaljnije informacije s točnim terminima izlaganja mogu se pronaći na mrežnim stranicama organizatora: www.hrstud.unizg.hr, www.glas-koncila.hr i www.kranjcic.hr.