Potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u Luxembourgu

Potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić sudjelovao je 15. listopada 2018. godine na Vijeću ministara poljoprivrede i ribarstva koje se održalo u Luxembourgu.

Pored ključne razmjene mišljenja o reformi ZPP-a, za što je austrijsko predsjedništvo unaprijed pripremilo pitanja za raspravu, ministri su razgovarali i o podršci europskim kandidatima  na izborima za direktorske pozicije u Organizaciji za prehranu i poljoprivredu (FAO) Ujedinjenih naroda i Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vino (OIV). 

Povjerenik Phil Hogan informirao je delegacije o zaključcima sastanka skupine G-20 održanog u Buenos Airesu 27. i 28. srpnja 2018. a povjerenik Andriukaitis o aktualnostima u borbi protiv širenja afričke svinjske kuge. 

Na zahtjev talijanske delegacije, Vijeće je razmotrilo informacije o trenutnom stanju na tržištu šećera. Ministar Tolušić tom je prilikom izrazio duboku zabrinutost zbog stanja u sektoru šećera, koji je posebno važan u Hrvatskoj kao godinama najuspješniji izvozni sektor.

U popodnevnim satima, Vijeće je u raspravi otvorenoj za javnost razmijenilo mišljenje o prijedlogu Uredbe o strateškim planovima Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), a na temelju izvješća Predsjedništva. 

Naglasak na uspješnost i veću fleksibilnost za države članice Hrvatska je prihvatila kao načela koja se uvode u sve strukturne fondove EU. Većoj uspješnosti sigurno će doprinijeti povećana fleksibilnost za države članice i stoga podržavamo ovaj pristup, za koji ne smatramo da će dovesti do ugrožavanja ravnopravnosti sudionika u sektoru.

Hrvatsko stajalište oko fleksibilnosti je da ona nije dosljedno provedena i da je potrebna veća fleksibilnost, primjerice kod odredbe o ograničenju potpore, kod sektorskih mjera, potpore za mlade poljoprivrednike, diferenciranih iznosa potpore za pašnjake i druge poljoprivredne površine, u određivanju prihvatljivih odnosno neprihvatljivih troškova u nekim investicijskim mjerama itd. 

Nastavno na stavljanje velikog naglaska na povećanu ekološku i klimatsku ambiciju, koja mora biti  realizirana kroz nacionalne strateške planove, smatramo da je predloženi budući doprinos ZPP-a ekološkim i klimatskim ciljevima EU previsok te da nije uzet u obzir dosadašnji doprinos ZPP-a zaštiti okoliša i brizi za prirodne resurse.

U dijelu sastanka posvećenog temama iz područja ribarstva, raspravljalo se o godišnjim konzultacijama između EU i Norveške za 2019., o ribolovnim mogućnostima u Baltičkome more te o godišnjem sastanku Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT), koji će se u studenom održati u Dubrovniku. Ulov i uzgoj plavoperajne tune u Hrvatskoj predstavlja izuzetno važan segment ribarstva koji čini okosnicu na koju se naslanjaju brojni drugi elementi te u ovom dijelu Hrvatska ima izravan interes. Zbog ove činjenice izuzetno nam je važan konačni sadržaj nove Preporuke koji bi i formalno predstavljao prekretnicu u upravljanju i priznanje opravka stoka, a time i prepoznavanje napora uloženih kroz protekle godine. 

Ministar Tolušić, te dodao kako poziva EK i zemlje članice na daljnju suradnju kako bi se i za preostala otvorena pitanja iznašlo zadovoljavajuće rješenje jer oporavak stoka je cilj zbog kojeg smo se dugi niz godina odricali i u ovom trenutku ne smijemo stvoriti dodatna ograničena koja će imati negativan učinak na uzgojne i ulovne mogućnosti europske flote i farmi.