Gostovao Goran Šafarek Rijeke Hrvatske – veliko blago

Gradska knjižnica “Franjo Marković”, Udruga P.O.I.N.T. I Ponklecfest organizirali su multimedijsko predavanje “Rijeke Hrvatske” Gorana Šafareka, biologa, publicista, fotografa i snimatelja. Sudjelovao je na brojnim projektima poput projekta UNDP-a na restauraciji močvarnih staništa uz rijeku Drvu, na predloženom projektu UNESCO-vog Biosfernog rezervata Drava-Mura te na biološkoj inventarizacji uz rijeku Dravu pod vodstvom Svjetskog fonda za zaštitu prirode, RiverWatch. Radio je na više projekata povezanih s turizmom i održivim razvojem uz rijeku Dravu – izrada biciklističkih staza, poučnih staza, brošura, kasnije na razvoju turizma promatranja ptica. Radio je na projektu UNDP-a na zaštiti i održivom razvoju muljevito-pjeskovitih staništa Zadarske županije. Pokrenuo je edukativno-promotivni projekt Rijeke Hrvatske te bio sudionik više znanstvenih ekspedicija.
U svom zanimljivom predavanju o rijekama Hrvatske kazao je da su vode Hrvatske veliko, ali nedovoljno poznato blago i još uvijek nedovoljno istražene.

“Niti jedna europska zemlja nema toliku raznolikost i očuvanost rijeka kao Hrvatska. Kulturna baština i turizam uz rijeku postaje sve važniji” – istakao je Goran Šafarek te govorio o rijekama panonske Hrvatske i, kraškim vodama (Drava, Mura, Sava, Dunav, Kupa, Zrmanja, Krupa, Mrežnica, Korana, Dobra, Gacka, Lika, Lička Jesenica, Slunjčica, Kupa).

“EU ulaže u oživljavanje rijeke Drave kroz projekt Life, te gdje god možemo ostavimo rijeke što prirodnije” – zaključio je Goran Šafarek.