Grad Križevci proglašen gradom prijateljem djece!

Grad Križevci proglašen je gradom prijateljem djece!  Sve naše aktivnosti koje provodimo s djecom i za djecu prepoznao je Savez društava “Naša djeca” Hrvatske i proglasio nas gradom – prijateljem djece- izjavio je gradonačelnik grada Križevaca Mario Rajn. Ova titula stvara nam obavezu da i dalje i još više radimo za bolje djece u našem gradu.  

Generalna skupština UN-a je dana 20. studenog.  1959. godine usvojila „Deklaraciju o pravima djeteta“, a 1989. godine „Konvenciju o pravima djeteta“. Njome se pokušalo odrediti specifične potrebe djece i mladih, njihovi specifični problemi vezani uz razvoj, odrastanje, podređenost odraslima, iskorištavanje, zlostavljanje. „Konvencija o pravima djeteta“ je najviše puta ratificirani dokument o ljudskim pravima u cijelom svijetu, ali je provedba još uvijek nedovoljna. Povodom toga dana se odvijaju aktivnosti koje promoviraju dobrobit djece i njihova prava kao „malih ljudi“.

UN je preporučio ovaj dan obilježiti kao dan prijateljstva i razumijevanja među djecom. Na odraslima je da provode i promoviraju prava djece, ali da uključe i samu djecu u rasprave i odlučivanje o njihovim pravima i potrebama.  Koprivničko-križevačka županija pomaže djeci. U proteklih godinu dana u Gradu Križevcima napravljeni su veliki pomaci na dobrobit svih građana,a posebno djece. Pokrenuta je digitalizacija grada, poboljšana komunikacija s građanima, obrtnicima i poduzetnicima, građane su uključeni u kreiranje proračuna, a realiziran je i projekt „Križevački sunčani krovovi“, prvi grad u Hrvatskoj koji je građanima omogućio da ulože novac u sunčanu elektranu. Grad Križevci nedavno je proglašen jednimod pet najsigurnijih gradova u Hrvatskoj. Ovo je grad koji nudi kvalitetan život djeci, a sve više i sve dalje i ostalim građanima.