Osigurana besplatna školska prehrana za 617 učenika

Grad Križevci i ove je godine uspješno osigurao sredstva za prehranu 617 učenika osnovnih škola koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva.
Projektom su obuhvaćeni svi učenici svih područnih škola s obzirom da se smatra da su djeca u ruralnim područjima u većem riziku od siromaštva te učenici u križevačkim osnovnim školama koji su zadovoljili određene kriterije.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o financiranju projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018.-2019.)“ kojom je Gradu Križevcima odobreno ukupno 611.099,00 kuna za prehranu učenika.
Svoje zadovoljstvo što se ovaj projekt nastavlja i ove godine istaknuo je gradonačelnik Mario Rajn dodavši: „To je jedna od aktivnosti u našim nastojanjima da postanemo Grad Križevci – prijatelj djece. Besplatni obroci krenuli su već početkom školske godine, spremnost grada je bila financirati projekt iz gradskog proračuna, a drago nam je da smo osigurali sredstva Ministarstva.“