Hrvatska domaćin MARS konferencije i Međuparlamentarne konferencije o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede intenzivno se priprema za novo programsko razdoblje Zajedničke poljoprivredne politike EU koje počinje 2021. godine. Osim savjetovanja i radionica s poljoprivrednicima i građanima, u okviru kojih je vođena rasprava o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike, Hrvatska je sljedeći tjedan domaćin dviju velikih međunarodnih konferencija. U Dubrovniku će se 21. i 22 studenog održati 24. MARS konferencija (Monitoring Agricultural Resources), a 22. i 23. studenoga u Zagrebu se održava međuparlamentarna konferencija o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike.

Praćenje, odnosno predviđanje poljoprivrednih prinosa od izuzetnog je značaja za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) Europske unije. Uspješna poljoprivredna politika prati trendove, inovacije i razvoj novih tehnologija i alata koje se koriste u poljoprivredi. Središte interesa ovogodišnjeg okupljanja sudionika MARS konferencije ponajprije su nove tehnologije koje se uvode na razini cijele Europske unije, a u svrhu poboljšanja Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS), koji je obvezan alat za kontrolu izravnih plaćanja u poljoprivredi. Tu ponajprije ističemo uvođenje Monitoringa, temeljenog na Sentinel snimkama te strojnom učenju uz pomoću kojih je moguće nadzirati poljoprivredne površine te na njima pratiti odvijanje poljoprivredne aktivnosti.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati pilot projekta provedenog u šest država članica, a vezanog za primjenu Monitoringa. Predviđa se da će snimanje Zemljine površine svakih pet dana biti jedan od glavnih alata Monitoringa u novom programskom razdoblju ZPP, a za koje se Ministarstvo poljoprivrede intenzivno priprema. Omogućit ćemo upotrebu geotagiranih fotografija kojima se poljoprivrednicima omogućuje da nadležnoj instituciji sami dostavljaju fotografije s GPS koordinatama čime se ubrzavaju i pojednostavljuju koraci u procesu kontrola i praćenja. Na MARS konferenciji Hrvatska će predstaviti iskustva stečena kroz tromjesečni pilot projekt primjene dronova u brzim terenskim provjerama i kontrolama poljoprivrednih površina, koji je provela Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

MARS konferenciju organizira Zajednički istraživački centar (Joint Research Center – JRC) u suradnji s Europskom komisijom (DG Agri), Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvom poljoprivrede.

„Donošenje odluka najteži je dio ovog posla. Zato je odlučivanje puno lakše kad se temelji na dobrim podacima i relevantnim podlogama. Odlučivanje o budućnosti poljoprivredne proizvodnje u EU, čije članice imaju toliko različite agrookolišne uvjete, načine proizvodnje i specifične ciljeve, kompliciran je i dugotrajan proces. Upravo iz tog razloga su ovakve konferencije važne jer daju stručnu i znanstvenu podlogu za dobar dio odluka koje moramo donijeti, a koje moraju rezultirati dostupnošću visokokvalitetne, sigurne i cjenovno pristupačne hrane za više od pola milijarde stanovnika Europske unije.“ – izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te dodao: Ministarstvo poljoprivrede će kroz strategiju poljoprivrede, koju priprema u suradnji sa Svjetskom bankom, oblikovati ciljeve i smjernice djelovanja poljoprivredne politike u Hrvatskoj za naredno razdoblje, radi povećanja konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora te stvaranja preduvjeta za održivi gospodarski i društveni razvoj svih krajeva Hrvatske.“

Međuparlamentarna konferencija o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike, koja se sljedeći tjedan održava u Zagrebu, okupit će predstavnike parlamenata svih 28 zemalja članica Europske unije koji će raspravljati o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i ulozi nacionalnih parlamenata u formiranju te politike.

Na Međuparlamentarnoj konferenciji posebno će se razgovarati o četiri aktualne teme, za koje vjerujemo da su od interesa za sve sudionike, neovisno o tome koju državu predstavljaju. Prva od njih bit će posvećena nacionalnim strateškim planovima, koji čine okosnicu predložene reforme i značajan odmak od još uvijek važećeg koncepta zajedničke poljoprivredne politike sastavljene od dva odvojena skupa mjera dohodovne i tržišne potpore s jedne strane, te strukturnih mjera s druge strane.

Raspravljat će se i o pitanju generacijske obnove te ulozi politike ruralnog razvoja u lokalnim zajednicama, od stvaranja novih radnih mjesta do unaprjeđenja životnih uvjeta u tim prostorima ulaganjem u potrebnu infrastrukturu, te načine kako lokalna uprava može bolje iskoristiti mogućnosti financiranja u okviru programa ruralnog razvoja. Značajna tema o kojoj će se razgovarati su i korištenje novih znanja i inovacija u poljoprivredi koji bi mogle povećati sigurnost i kvalitetu proizvoda, a samim time i konkurentnost i prihode  u sektoru poljoprivrede.

„Kada se dogovaraju smjernice za razdoblje od čak sedam godina najvažnije je razmjenjivati mišljenja, dijeliti iskustva, gledati u budućnost i uzeti u obzir sve informacije, istraživanja,  stanje poljoprivrede i tržišta poljoprivrednih proizvoda na globalnoj razini – kako bi ono oko čega ćemo se na kraju dogovoriti imalo stvarnu težinu i bilo od koristi za naše poljoprivredne proizvođače.“izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te dodao: Ponavljam, u cijeloj toj priči nama u Hrvatskoj najvažnije je koju će dobrobit od toga imati naš poljoprivrednik, naš proizvođač hrane i naš potrošač. Mi smo odredili ciljeve koje želimo da se uvaže u narednom programskom razdoblju i na svim razinama ih komuniciramo.“