“HRVATSKA I HRVATSKO PROLJEĆE 1971 “

Tribina i predstavljanje knjige

Jučer je u Gradskoj knjižnici Franjo Marković  održana tribina i predstavljanje knjige “HRVATSKA I HRVATSKO PROLJEĆE 1971 “. Moderatorica tribine je predsjednica Ogranka Matice hrvatske-Renata Husinec, a knjigu su predstavili Božidar Petrač-književni tajnik Matice hrvatske i Stjepan Sučić-sudionik Hrvatskog proljeća. Božidar Petrač ispričao nam je o čemu govori knjiga i tko je sve sudjelovao u pisanju, a Stjepan Sučić pričao je o knjigama koje su izašle 60-tih i 70-tih godina. U knjigama je pisalo o građanima i tadašnjim događajima. Pravile su se skupštine koje su imale politički naboj, a Matica hrvatska je tada okupljala sve mlade željne znanja. Na skupštinama su sudjelovali umjetnici, glazbenici i svi oni koji su željeli sudjelovati. Odnos prema Jugoslaviji bio je drugačiji, nego što je sada prema Hrvatskoj. Pričao je kako su tada oni kao studenti imali poseban respekt prema profesorima i sveučilištu općenito.

Zbornik radova Matice hrvatske o Hrvatskome proljeću predstavlja jedan od najopsežnijih priloga o toj temi. Najveći dio radova razvrstanih u tri skupine (Uvodna razmatranja ‒ Studije i rasprave ‒ Svjedočenja, zapamćenja, dokumenti) nastao je kao prilog znanstvenomu skupu “Hrvatska i Hrvatsko proljeće 1971”.
U njemu su radovi sa znanstvenoga simpozija održanoga 2012., među njima možda je najzanimljiviji rad Joze Ivičevića »Kako su montirani politički procesi«, uz priložene dokumente. »Kada je jugoslavenski diktator Tito u Karađorđevu na sjednici Predsjedništva SKJ 1. prosinca 1971. rekao da je u Hrvatskoj na djelu nacionalistička kontrarevolucija koja želi uspostaviti državu nalik Pavelićevoj NDH i dodao da je u središtu te revolucije Matica hrvatska. Bio je to znak represivnom aparatu da se obračunaju s Maticom hrvatskom.
O Hrvatskome proljeću piše trideset i dvoje autora ‒ protagonista, svjedoka, kroničara, proučavatelja i tumača toga povijesnog događaja: Ivan Aralica, Mato Artuković, Josip Bratulić, Božidar Brezinščak Bagola, Dražen Budiša, Ivan Čizmić, Darko Dukovski, Jozo Ivičević, Tomislav Jonjić, Hrvoje Kačić, Juraj Kolarić, Jakša Kušan, Slaven Letica, Ivica Lučić, Josip Mihaljević, Ivan Mužić, Božidar Novak, Dragutin Pavličević, Božidar Petrač, Zvonimir Puljić, Ivan Rogić, Marin Sopta, Stjepan Sučić, Stipan Trogrlić, Tonči Trstenjak, Veseljko Velčić, Marko Veselica, Ivica Vrkić, Milan Vuković, Naco Zelić, Igor Zidić i Marko Zubak.