Vijećnici iz Makedonije u Bjelovaru

U sklopu projekta “Jačanje općinskih vijeća” koje provodi UNDP – Program Ujedinjenih naroda za razvoj, u Bjelovaru su na studijskom putovanju bili vijećnici iz Makedonije.
Predstavnici Grada Bjelovara i članovi Gradskog vijeća u velikoj vijećnici prezentirali su projekte Grada Bjelovara vijećnicima iz Makedonije.