Zatvoreni dio 128 sjednice Vlade

Priopćenje sa zatvorenog djela sjednice Vlade.

Na zatvorenome dijelu današnje, 128. sjednice, Vlada je verificirala stajališta za sastanak Europskoga vijeća – članak 50., koji se održao 25. studenoga 2018. godine.

Vlada je također utvrdila stajališta za sastanke vijeća ministara i to: Vijeća za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje, svemir) (COMPET), koje se održava 29. i 30. studenoga 2018. godine; Vijeća za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), koje se održava 30. studenoga 2018.; Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), koje će se održati 3. i 4. prosinca te Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) koje se održava 4. prosinca 2018. godine.

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Usvojeno je Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, kao i Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.

Doneseno je i nekoliko kadrovskih odluka. Na osobni zahtjev razriješena je glavna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova Loreta Bertoša-Kušen. Istodobno, državnom službeniku Petru Uzorincu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva, s danom 1. prosinca 2018. godine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva, a najduže do šest mjeseci.

Razriješen je dosadašnji član Upravnoga vijeća Kliničkog bolničkog centra Split prof. dr. sc. Ivica Grković, dr. med. Novim je članom Upravnoga vijeća KBC-a imenovan Stipe Jukić, dr. med.

Vlada je Skupštini društva Hrvatske ceste d.o.o, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju,  predložila imenovanje Senka Bošnjaka za člana Uprave društva Hrvatske ceste d.o.o.

Skupštini društva Hrvatska lutrija d.o.o. Vlada je, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, predložila imenovanje Ignacija Čuture za člana Uprave društva Hrvatska lutrija d.o.o.