Jednoglasno za korisnike Proračuna

Gradski vijećnici jednoglasno su bez rasprave prihvatili programe rada za pedagošku 2018/2019. godinu i financijske planove za iduću godinu dječjih vrtića : Dječjeg vrtića Križevci, “Zraka sunca”, Svetog Josipa i “Čarobna šuma”. Usvojeni su jednoglasno financijski planovi osnovnih škola s područja Grada Križevaca za 2019. godinu: Ljudevita Modeca, “Vladimir Nazor”, Glazbene škole Alberta Štrige i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci. Jednoglasni su vijećnici bili i za programe rada i financijske planove ustanova u kulturi za 2019. godinu: Pučkog otvorenog učilišta , Gradske knjižnice “Franjo Marković” i Gradskog muzeja Križevci, kao i za programe Javne vatrogasne postrojbe, Vatrogasne zajednice, Zajednice športskih udruga, Zajednice tehničke kulture i Gradskog društva Crvenog križa Križevci.
Oporba (5 suzdržanih) je bila suzdržana kod donošenja programa održavanja komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i utroška sredstava šumskog doprinosa.
Jednoglasno su doneseni programi javnih potreba na području Grada Križevaca u 2019. godini u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoškolskom obrazovanju, za dodatne programe u osnovnim i srednjim školama te učeničkim i studentskim potporama i znanosti, kulturi i turizmu, športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama, protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti.
Jednoglasno je donesen Program potpora poljoprivredi i Program u gospodarstvu, a suzdržana je oporba bila kod donošenja izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, kao i kod donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna za 2018. godinu i izmjena i dopuna Plana sukcesivnog pokrića manjka prethodnih razdoblja Grada Križevaca te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu (5 suzdržanih).