Prevencija radikalizacije

Sastanak zemalja EU na temu prevencije radikalizacije putem interneta

Na ovom međunarodnom sastanku sudjelovati će stručnjaci iz 15 akademskih, pravosudnih i policijskih partnera iz Njemačke, Velike Britanije i Sjeverne Irske, Italije, Grčke, Bugarske, Estonije, Španjolske, Nizozemske i Belgije. 

Radni sastanak otvorio je načelnik Policijske akademije Dubravko Novak, zaželivši srdačnu dobrodošlicu svima prisutnima i potom istaknuo kako Policijska akademija s ponosom sudjeluje kao partner u projektu čiji je primarni cilj podizanje svijesti o problemu radikalizma putem interneta. Naglasio je važnost njegove prevencije, istraživačkog rada te izrade zajedničkih preventivnih alata za ovaj, nekada marginalni, a danas iznimno važan, problem te zaključio „Radimo i na izgradnji međunarodne i međusektorske mreže koja uvelike doprinosi vidljivosti naše institucije i njezinog znanstveno-istraživačkog rada“.

Prevencija online radikalizma kroz proliferaciju harmoniziranih alata (PROPHETS) je međunarodni projekt koji financira Europska komisija iz programa za znanstveno istraživanje i inovacije, Obzor2020, a voditelji projekta za hrvatsku dionicu ispred Ministarstva unutarnjih poslova RH je dr. sc. Ruža Karlović, sa Visoke policijske škole i dr.sc. Holger Nitsch, s Visoke škole za javnu upravu u Bavarskoj.

Glavni Koordinator Nitsch u ime konzorcija zahvalio je domaćinu na pozivu te poručio kako vjeruje da će se na ovom sastanku proširiti postojeća te usvojiti nova znanja iz programa.

Globalizacija masovne komunikacije i prodiranje interneta u gotovo sve aspekte društva te   pojavom online radikalizma doprinijelo je ozbiljnim društvenim prijetnjama, iskorištavanju i usmjeravanju građana ka ekstremizmu ili vjerskom fundamentalizmu.

Cilj ovog projekta je istražiti aktere, načine,  procese i djelovanja online radikalizma te istražiti koja vrsta tehnoloških alata može pomoći u prevenciji cyber kriminala i jačanju otpornosti građana i društva na ovakve oblike kažnjivih radnji.

Policijska akademija u ovom projektu sudjeluje kao partner, s primarnim ciljem podizanja svijesti o ovom fenomenu širenja radikalizma putem interneta, njegovoj prevenciji te istraživačkom radu i izradi preventivnih alata kao i kooperaciji po pitanju ove složene teme, naročito kada je riječ o ilegalnom sadržaju koji širi nasilni ekstremizam preko interneta, a koji će policiji i drugim agencijama za provedbu zakona, kroz strateške ishode, vezane za bihevioralnu analizu radikalizma omogućiti implementaciju dobrih praksi za prevenciju online radikalizacije i podizanje svjesnosti o rizicima online radikalizma.

Stoga će se kroz ovaj projekt kreirati ključni strateški ishodi vezani za bihevioralnu analizu radikalizma te alati za istraživanje otvorenih izvora podataka za policiju i druge agencije za provedbu zakona.

Na dvodnevnom sastanku između ostalih aktivnosti koje su provedene i koje se planiraju, također će biti prezentirani i rezultati istraživanja provedenog u 10 zemalja, a vezanih uz  percepciju građana o praćenju i prikupljanju osobnih podataka i ponašanja na internetu.  

Riječ je o istraživanju koje sustavno ispituje percepciju privatnosti i nadzora vezanog uz prihvaćanje sigurnosnih mjera od strane policije i drugih agencija za provedbu zakona i privatnih aktera kako bi se spriječio kibernetički kriminal.

Zasjedanje konzorcija međunarodnog EU projekta na Policijskoj akademiji završiti će 13. prosinca.