Izmjene zakona početkom 2019. godine

Od 01. siječnja. 2019. godine, započele su male promjene u sustavu.

Prosječni građanin, na svom kućnom budžetu, najviše bi trebao osjetiti upravo smanjenje stope PDVa.  Nova porezna stopa PDV-a od 13 posto primjenjuje se na isporuku živih životinja, svježeg i rashlađenog mesa, žive ribe, kao i svježe ili rashlađene ribe kao i svježih ili rashlađenih rakova. Smanjen je i PDV na svježe ili rashlađeno povrće te svježe i suho voće i orašaste plodove te na svježa jaja peradi. S prvim danom 2019. smanjena je i PDV i to s 25 na 5 posto na bezreceptne lijekove.

Od 1. siječnja 2019. promijenio se i način ulaska u sustav PDV-a. Porezni obveznici koji u tekućoj godini premaše prag od 300 tisuća kuna prihoda automatski će ispuniti uvjete, te ući u sustav plaćanja PDV-a, a ne tek iduće kalendarske godine, kao što je to bilo propisano starim zakonom.

Povećana je i minimalna plaća za radnike koji su prijavljeni na puno radno vrijeme, što znači da minimalna neto plaća u Hrvatskoj od 1.siječnja 2019. iznosi 3000 kuna, dok će se najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđivati razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i odrađenim satima. Olakšana je i isplata nagrada radnicima kao i drugih oblika dodatnog nagrađivanja radnika, kao dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću, te neoporezivi dio iznosa od sad iznosi 5 tisuća kuna godišnje, a božićnica je neoporeziva do iznosa od 2500 tisuće kuna.

Na snagu je stupila i mirovinska reforma, s kojoj čini se nitko nije zadovoljan. Radni vijek se tako produljio na 67 godina od 2033., a penalizirat će se prijevremeno umirovljenje i to po stopi od 0.3 posto mjesečno. Reforma omogućava rad umirovljenicima do četiri sata dnevno uz zadržavanje mirovine.

Nova godina donosi i promijene za privatne iznajmljivače. Visinu paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici regulira lokalna zajednica, a ne više država koja je doduše regulirala raspon paušala odnosno postavila minimalnu i maksimalnu granicu od 150 do 1500 kuna.. 

Novosti su stupile na snagu i u slučaju uzdržavanih članova obitelji. Zakon je odredio nove primitke koji ne ulaze u cenzus od 15 tisuća kuna za  priznavanje osobnog odbitka za djecu i druge uzdržavane članove obitelji.

Od 1. siječnja kao dohodak od osiguranja ne smatraju se primici u visini uplaćenih premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak tu su poslodavcu ili osobno poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnosti bile porezno priznate kao rashod. Dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima od ove godine će se smatrati dohotkom od kapitala i oporezivat će po stopi od 24 posto.

Od 1. siječnja ukidaju se doprinosi na plaću za zapošljavanje u iznosu od 1.7 posto te za zaštitu zdravlja na radu, a umjesto toga se doprinos za zdravstveno osiguranje povećava s 15 na 16.5 posto.  Ukupno opterećenje na plaću se tako snižava s 17,2 na 16,5  posto.