Kastracija pasa ženki – sufinanciranje od strane Grada

Grad Križevci u 2019. godini sufinancirat će kastraciju ženki pasa u vlasništvu građana koji imaju prebivalište na području Grada Križevaca.
Kastracija se može obaviti kod svih pravnih i fizičkih osoba koje su registrirane za obavljanje te djelatnosti u bilo kojem mjestu u Republici Hrvatskoj uz obvezu da vlasnik psa ima prebivalište na području Križevaca.
Svaki vlasnik ima pravo na sufinanciranje kastracije u iznosu od 300 kuna po ženki psa, a kastrirati se mogu samo oni psi koji imaju čip.
Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje, građani trebaju u Gradsku upravu Grada Križevaca dostaviti ovjereni račun ustanove gdje je izvršena kastracija, presliku osobne iskaznice i presliku putovnice iz koje je vidljiv broj čipa.
Sufinanciranje kastracije počinje s primjenom od 1. veljače 2019. godine.