Posjet predstavnika Istarske županije i grada Pule Bjelovaru

Grad Bjelovar prošle je godine počeo s projektom e-Bjelovar u sklopu kojega je planirana digitalna transformacija Gradske uprave, odnosno digitalizacija stotinjak procesa koji se odvijaju unutar zgrade. U tijeku su edukacije i prelazak na novi način rada, a u svemu
tome suradnja s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave je od velike koristi.
U skladu s tim, Grad Bjelovar posjetili su predstavnici Istarske županije i Grada Pule – župan Valter Flego i gradonačelnik Boris Miletić sa suradnicima. Sastanak s bjelovarskim gradonačelnikom Darijom Hrebakom vezan je uz razmjenu iskustava upravo na polju digitalizacije, IT sektora te povezivanja digitalizacije s poljoprivredom.