VREDNOVANJE AKTIVNOSTI DVD-a U 2018. GODINI

Članovi Komisije za vrednovanje aktivnosti DVD-a VZG Križevci i prošle godine su obišli sva dobrovoljna vatrogasna društva Vatrogasne zajednice Grada Križevaca te izvršili vrednovanje aktivnosti društava tijekom 2018. godine. Prilikom obilaska društava vrednovano je slijedeće:
ukupan broj članova društva po kategorijama, broj i osposobljenost vatrogasnih kadrova, sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima i kupovima, provođenje preventivnih aktivnosti, sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama, organiziranje i sudjelovanje na vatrogasnim vježbama, održavanje i urednost vatrogasne opreme, tehnike i prostorija, vođenje administrativnog poslovanja, izgradnja, dogradnja i uređenje vatrogasnih domova, spremišta i vježbališta,

Na temelju ukupno ostvarenih bodova svih DVD-a, a u skladu sa financijskim sredstvima VZG Križevaca za ovaj Program rada, utvrđena je vrijednost boda te će se u skladu sa ostvarenim bodovima svakom društvu dodijeliti određena novčana sredstva kao nagrada za njihove aktivnosti.
Ovakav način vrednovanja provodi se već šestu godinu za redom i stanje u dobrovoljnim vatrogasnim društvima je svake godine sve bolje. Članovi komisija su dočekani od strane odgovornih osoba društva u zagrijanim prostorijama, oprema je ispravna i uredno održavana, sve propisane evidencije vode se uredno i ažurno a u mnogim društvima vidljive su i aktivnosti na uređenju objekata, vježbališta i okolnog prostora. Kao i godinu prije, i u 2018. godini posebno su vrednovane aktivnosti članova društava na izvanrednim dislokacijama na priobalju.

U razgovorima sa odgovornim osobama društava članovi komisije su informirali prisutne o daljnjim aktivnostima i planovima VZG Križevaca za 2019. godinu posebno istaknuvši da se očekuje kompletno reguliranje vatrogastva Republike Hrvatske, prvo kroz donošenje Izmjena i dopuna postojećeg Zakona o vatrogastvu u prvoj polovici godine kojima će se regulirati državni ustroj a nakon toga donošenje daljnjih izmjena i dopuna Zakona o vatrogastvu kojima će se regulirati niže razine organizacije vatrogastva u Republici Hrvatskoj. Nadaju se da će napokon promijeniti odnos prema malim društvima koja isto tako daju značajan doprinos protupožarnoj zaštiti u svom okruženju. Od strane predstavnika društava dobivene su povratne informacije o potrebi nabavke vatrogasne opreme te o potrebama školovanja vatrogasnih kadrova 2019. godine.