12. sjednica vijeća Općine Kalnik

Jučer je u prostorijama Općine održana dvanaesta sjednica Općine Kalnik. Na dnevnom redu bilo je donošenje odluka o komunalnoj naknadi kao i komunalnom doprinosu, zatim donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik, te donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kalnik u naselju Kalnik „Izgradnja Gradske tržnice Kalnik“. Sve navedene točke su izglasane.