Grad Križevci- predstavljanje programa

Nakon što je prošle godine Grad Križevci bio prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo program subvencioniranja kamata na kredite za nabavu repromaterijala za proljetnu sjetvu, Grad Križevci ovaj će program provoditi i u 2019. godini, ali uz dopunu. Naime, osim proljetne sjetve, Grad Križevci subvencionirat će kamatu na kredite za nabavu repromaterijala i za jesensku sjetvu.
U četvrtak, 14. veljače u 12,00 sati u Maloj gradskoj vijećnici (Ul. I. Z. Dijankovečkog 12/I) održat će se predstavljanje programa subvencioniranja kamata za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve i potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji između Grada Križevaca i poslovne banke.