Krenula podjela posuda za biootpad

Komunalno poduzeće d.o.o. započelo je s podjelom posuda za sakupljanje biootpada korisnicima koji su se putem Izjave izjasnili da će biootpad predavati Komunalnom poduzeću.
U posude za biootpad (smeđi poklopac) odlagat će se kuhinjski otpad (razni ostaci od pripreme hrane, ostaci voća i povrća, listovi salate, blitve i sl. ljuske jaja, talog kave, većice čaja) , vrtni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, kora drveta, piljevina, borove iglice) te ohlađeni pepeo.
Sakupljanje i odvoz posuda za biootpad započet će u svibnju prema rasporedu danom u Uputama za odlaganje otpada i kalendaru otpada za 2019. godinu koje su korisnici dobili na svoje kućne adrese.