Ministarstvo turizma-javni poziv

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Bespovratna sredstva se mogu ostvariti kroz ulaganje u mjere:
A1 – HOTELI
Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela
A2 – KAMPOVI
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište
A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ:
Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj
A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)
Postojeći ili novi, moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu

MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST

KORISNICI:
· subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
· OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge

Prijavitelj može ostvariti intezitet potpore najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C za prvu aktivnost (defibrilatori), kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Javni poziv traje do 1. ožujka 2019. godine. Tekst Javnog poziva i Programa te popratna dokumentacija nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva turizma.