Afrička svinjska kuga – nova opasnost

Ivan Zemljak dr. veterinarske medicine

Afrička svinjska kuga je trenutno aktualna bolest u cijeloj Europi koja strahuje što će se dogoditi s virusom početkom toplijeg vremena O tome smo porazgovarali sa Ivanom Zemljakom, dr. vet. med., direktorom Veterinarske stanice Križevci.

“Radi se o tropskoj zaraznoj bolesti od koje obolijevaju svinje. U posljednje vrijeme se sve više tih zaraznih tropskih bolesti se pojavljuje u Europi zbog promjene vremena, toplije klime, a osim toga tu je i migracilja ljudi pa s time i hrane životinjskog porijekla između toplijih zemalja i sjevernije prema Europi. S tim migracijama ljudi i različitih proizvoda, predmeta, životinja došlo je do migracije različitih virusa: virus bolesti plavog jezika, bolest kvrgave kože koja je isto izazvala velike štete i sad se pojavio jedan od najopasnijih u ekonomskom smislu virusa, a to je virus afričke svinjske kuge.

To je jedna virusna bolest, uzrokovana DNA virusom iz porodice Asfaviridae. U Europu je stigao s napojem iz aviona. Napoj se koristio za hranidbu svinja, u njemu je bilo dijelova svinjskog mesa od zaražene svinje iz Afrike i kad se bolest pojavila na sjeveru Poljske bilo je zahvaćena vrlo brzo Litva, Latvija pa sjever Njemačke. Svjedoci smo danas da Danska pokušava napraviti mrežu između svoje zemlje i Njemačke da se bolest ne bi proširila prije početka toplog vremena. Osim njih, zemlje koje su možda jače zahvaćene su Bugarska, Mađarska i najviše Rumunjska. U Rumunjskoj je osim divljih svinja, preko 1000 farmi zahvaćeno s afričkom svinjskom kugom, znači domaćih svinja.

Kod hladnog vremena virus stagnira, a za vrijeme toplog vremena počinje se bolest širiti. Prvo se primijeti da se razbole divlje svinje. Kod ove bolesti bitni su jako lovci, pa je počela edukacija lovaca koji će dobiti osnovne upute kojih se moraju pridržavati i za vrijeme odstrela i za vrijeme lova te pri obilasku lovišta.

Što se tiče domaćih svinja, ministar je propisao niz mjera koje ovlaštene veterinarske organizacije moraju provesti. Jedna od najznačajnijih je kategorizacija domaćinstava. Ovlašteni veterinari obilaze gospodarstva koja drže svinja i utvrđuju biosigurnosne mjere na njima, odnosno rizik od unošenja i prenošenja virusa afričke svinjske kuge s tog gospodarstva ili mogućnost dolaska virusa na to gospodarstvo .
Ovim putem upućujem vlasnike da će sigurno u narednih dva mjeseca jedan od ovlaštenih veterinara iz Veterinarske stanice Križevci doći k njima, da se ispuni jedan upitnik, pogledati nastambe u kojima su smještene svinje i dvorište, pogledati dokumentaciju koju vode da bi naše Ministarstvo poljoprivrede putem tih podataka dobilo uvid koliko ima svinja, koliko su koncentrirane na kojim područjima te koja je mogućnost da se na nekom području bolest, ako se pojavi, kuda bi se mogla širiti. Trenutno nema bolesti u Republici Hrvatskoj, ali ovo je jedna predostrožnost koju jednostavno moramo odraditi da bi znali, ako se bolest pojavi, na koji način je zaustaviti.

Od afričke svinjske kuge ne obolijeva čovjek, ali ekonomske štete su jako velike. To su uginuća u stotinama i tisućama svinja. Osim toga automatski imate zabranu prometa živim životinjama i proizvodima životinjskog porijekla svinja prema drugim zemljama, zabrana je i prometa genetskim materijalom svinja. Praktički, ne možete trgovati sa svinjama ne samo prema drugim zemljama EU nego niti u Hrvatskoj. Tu nastaju ogromne štete i zato moramo što prije utvrditi situaciju na terenu, vidjeti koji je to broj svinja, gdje se one drže, na koje načine i vlasnike uputiti kako poboljšati biosigurnosne mjere.

Bitno je da vlasnici prijave čim vide neke promjene u ponašanju životinja. Rijetko se prijavljuju pobačaji krmača, a to može biti isto znak i klasične i afričke svinjske kuge. Dobro je sve provjeriti i uzeti uzorke. Za sve te mjere, i kategorizaciju, uzimanje bilo kakvih uzoraka od uginulih svinja, bolesnih svinja vlasnik nema nikakve financijske troškove. Trošak ima samo nazvati telefonom ovlaštenu organizaciju i reći da je svinja bolesna. Što ćemo brže reagirati, to je veća vjerojatnost da ćemo bolest spriječiti u širenju i manje će biti štete.

Ja bih rekao neke rizike na što vlasnici moraju paziti. Ako kupuju svinje radi tova, obavezno moraju biti registrirane, sa svjedodžbom o zdravstvenom stanju životinja. Najveća opasnost je kod prijevoza. Virus se može prenijeti transportnim vozilom iz jednog dvorišta u drugo, bitna je dezinfekcija vozila, da se smanji mogućnost širenja virusa. Zabrana je hranjenja kuhinjskim otpadom pogotovo koji sadrži ostatke životinjskog porijekla, pogotovo svinja. Treba provoditi deratizaciju, a i ptice mogu širiti virus iako one ne obolijevaju. Bitno je i da je farma ograđena, da svinje ne mogu izaći iz tog dvorišta, da su pod nadzorom vlasnika, da se to drži pod nekakvim zdravim uvjetima. Već samim time je vlasnik smanjio mogućnost da se bolest proširi. Mora se utvrditi da vlasnik brine o svinjama, da provodi sve legalno u transportu svinja, da se drže u pravilnoj nastambi, da su ograđene. Ali, ukoliko se ne pridržava biosigurnosnih mjera, vlasnik će snositi sam posljedice ukoliko se bolest pojavi. Sam snosi štete eutanazije i druge štete. ” – kaže dr. vet. med. Ivan Zemljak. (J.I.)