Ja TRGOVAC – Istraživanje o zdravlju zaposlenika

Trećina građana obavlja godišnji sistematski pregled

Godišnji sistematski pregled obavlja nešto manje od trećine građana (30,6%), a zanimljivo je da za njih gotovo dvije trećine (64,6%) takav pregled financira tvrtka u kojoj zaposlenik radi

Najveći broj građana odlazi liječniku nekoliko puta godišnje (46,0%). Ukupno 19,7% je onih koji posjećuju liječnika jednom godišnje, dok su u sličnom postotku oni građani koji ga posjećuju jednom mjesečno (16,7%) i rjeđe od jednom godišnje (16,4%). Nasreću, najmanje je onih građana koji odlaze kod svog liječnika jednom tjedno (1,3%).

Što se tiče usluga privatnih zdravstvenih ustanova, koristi ih malo manje od polovice građana (43,1%). Najveći razlog zbog kojeg se građani odlučuju na korištenje zdravstvenih usluga privatnih ustanova su preduge liste čekanja u javnom zdravstvenom sustavu (79,3%).

Slijedi kvaliteta i brzina usluge sa 65,9%, dok je nedostupnost usluge u javnom zdravstvenom sustavu razlog za 17,7% građana. Neki drugi razlog navodi 3,1% građana.

Godišnji sistematski pregled obavlja nešto manje od trećine građana (30,6%). Zanimljivo je da za njih gotovo dvije trećine (64,6%) takav pregled financira tvrtka u kojoj zaposlenik radi, a njih 35,4% pregled sami financiraju.

Istraživanje su tijekom studenog 2018. godine proveli Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 16 godina.

U sklopu istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.