Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora

Obilježavanje Nacionalnog Dana edukacijskih rehabilitatora provodi se diljem Hrvatske u odgojno-obrazovnim, rehabilitacijskim, zdravstvenim i ustanovama socijalne skrbi, udrugama, privatnim kabinetima – radnim mjestima na kojim uz druge stručnjake rade edukacijski rehabilitatori – profesija čiji je naziv “sljednik naziva defektolog“.Proglašenje Nacionalnog dana inicirao je Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske (nevladina udruga stručnjaka), a podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Proglašenjem 1. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora ističe se njihovo značenje i uloga kako u ustanovama u kojima djeluju, tako i u široj društvenoj zajednici, posebice jer svojim znanjem uklanjaju predrasude prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, zagovaraju i promiču prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja.(š.v)