Obavijest o javnoj raspravi za IV Izmjenu i dopunu Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Obavijest o javnoj raspravi u sklopu novog termina javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, a prema članku 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17. i 114/18) koja će se održati u gradovima Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu slijiedećih datuma – 19., 20. i 21. ožujka 2019. godine s početkom u 11,00 sati, prema detaljima Obavijesti iz privitka.
Materijali za raspravu i poziv za javnu raspravu biti će objavljeni prije početka javne rasprave na službenim web stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) te poštom svim javno-pravnim tijelima koja su sudjelovala u dostavi zahtjeva za Izmjene Plana i dopuni sadržaja Strateške studije.