Obavjest umirovljenicima

Obavještavamo umirovljenike sa beneficiranim radnim stažem o mogućnosti ostvarivanja povoljnije mirovine za sve osobe s invaliditetom koji su ostvarili beneficirani radni staž te po istome i otišli ranije u mirovinu a bili su osigurani u oba mirovinska stupa (osnovna mirovina iz prvog stupa, a dio mirovine po programu mirovinskog osiguravajućeg društva iz drugog stupa).

Naime, prema članku 50. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 115/18), beneficirani korisnici mirovine (otišli u mirovinu koristeći staž s povećanim trajanjem) koji su ostvarili svoje mirovine prema propisima koji su važili do kraja 2018., odnosno kojima je u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2018. određena osnovna mirovina iz prvog stupa, a mirovina prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva iz drugog stupa, mogu u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovih izmjena zakona (najkasnije do 31.03.2019.) podnijeti zahtjev za određivanje mirovine kao da su bili obvezno osigurani isključivo u prvom stupu (što je za njih dosta povoljnije jer tada ostvaruju pravo na dodatak na mirovinu u iznosu od 27%).

S obzirom da njima ranije nije bio omogućen prijelaz u prvi stup te ostvarivanje dodatka na mirovinu od 27%, navedeno je imalo za posljedicu niže mirovine za ove korisnike, te je ovom posljednjom izmjenom Zakona o mirovinskom osiguranju dana mogućnost da osobe s invaliditetom koje su odradile cjelokupni radni vijek i stekle uvjet za ostvarivanje starosne mirovine uz smanjivanje godina uvjeta za ostvarivanje iste (beneficirani radni staž) mogu ostvariti navedeni dodatak.

Prijave za povratak te izračun mirovine kao da su bili osigurani samo u prvom stupu (generacijske solidarnosti) podnose se nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje HZMO) zaključno do dana 31.03.2019. poslije kojeg se više ne može zatražiti povoljniji izračun mirovine.