Plan razvoja širokopojasne infrastrukture

U prostorima Županijske uprave u utorak, 12. ožujka župan Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota održali su radni sastanak vezan uz Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristup internetu čiji je nositelj Koprivničko-križevačka županija. Sastanku su prisustvovali načelnici općina Drnje, Legrad, Gola i Novigrad Podravski te predstavnici Općine Đelekovec i Grada Koprivnice.

Na sastanku je bilo riječi o završetku Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Koprivnice i općina Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac radi prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima za što su sredstva osigurana u Europskom fond za regionalni razvoj – Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Cilj radnog sastanka bio je upoznati sudionike s novim pravilima prijave na Poziv objavljenim od strane MRRFEU kao Posredničkog tijela razine 1 te hodogramom samog Poziva i zadaćama koje je potrebno odraditi u narednom razdoblju.

Sudionici sastanka upoznati su i s propisanom obvezom ponavljanja postupka druge javne rasprave, u slučaju da nije  moguće započeti s provedbom projekta najkasnije 24 mjeseca nakon završetka druge javne rasprave. S obzirom da je od završetak javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Koprivnice prošlo više od sedamnaest mjeseci a do potpisivanja prvih ugovora po Pozivu proći će realno još godinu dana, potrebno je provesti novu javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Jednoglasan zaključak sudionika radnog sastanka bio je potreba i važnost završetka Plana razvoja širokopojasne infrastrukture s obzirom da je to veliki infrastrukturni projekt kojim bi se osigurao daljnji razvoj informacijskog društva, osigurala bi se dostupnost širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina pod jednakim uvjetima svim građanima na cijelom području ovog dijela županije.