Predstavnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta iz Kapošvara na VGU u Križevcima

U radnom posjetu Visokom gospodarsku učilištu u Križevcima bili su predstavnici Ekonomskog Fakulteta Sveučilišta u Kapošvaru, Mađarska, Dr Csonka Arnold, Tóth Katalin i Dr. Kovács Bernadett. Tema radnog sastanka bila je prijava zajedničkog projekta u okviru INTERREG HU HR 2 poziva. Kroz ovaj projekt razvijali bi se zajednički studijski programi (Bsc. i Msc.) te tečaj cjeloživotnog učenja u području upravljanja lancima opskrbe hranom. Dogovoren je model suradnje, ciljne skupine i rokovi koji se odnose na aktivnosti vezane za razradu i prijavu projekta. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Učilišta na čelu s dekanicom dr.sc. Marijanom Ivanek Martinčić, prodekanica dr.sc. Tatjana Jelen, koordinatorica za međunarodnu suradnju dr.sc. Valentina Papić, koordinator za znanstvenu djelatnost dr.sc. Siniša Srečec, šefica Katedre za mendažment u poljoprivredi Dušanka Gajdić, univ.spec.oec. i dr.sc. Silvije Jerčinović.