Projekt S.M.I.L.E. u punom jeku

Dvogodišnji Erasmus+ projekt S.M.I.L.E. (search, make, imagine, learn, express) OŠ „Vladimir Nazor“ je u punom mahu.
Cilj je uvesti nove, kreativne metode podučavanja i osmisliti nove aktivnosti i programe. Dio njihovog tima već je odradio ili je trenutno na edukaciji u inozemstvu. 
Učiteljica Gordana Novak u Londonu je pohađala tečaj o kreativnim metodama u podučavanju engleskog jezika, a učiteljica Ivana Begović u Assenu u Nizozemskoj učila je o kreativnosti u procesu podučavanja.

Trenutno su na edukacijama učiteljice Nina Tenodi i Moni Harča koje u Istanbulu uče o muzejima i kulturnom naslijeđu kao izvorima učenja, dok učiteljica Selina Golec Petrović u Tallinu pohađa tečaj o igrama u nastavi.