Simentalsko govedo za mlijeko, ali i meso

Godišnja skupština H.U.SIM.-a

U restoranu “Klara” KTC-a u Križevcima održana je godišnja skupština Središnjeg saveza uzgajivača simentalskog goveda koji se sastoji od 11 županijskih saveza i udruga na kojoj su jednoglasno usvojeni izvještaj o radu u prošloj, program za ovu godinu te provedba uzgojnog programa.
Na početku su se obratili gosti, pa je Krunoslav Dugalić , ravnatelj Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu u Osijeku kazao da je ova agencija nastala spajanjem nekoliko agencija s ciljem pomoći na unapređenju poljoprivredne proizvodnje.

Zamjenik gradonačelnika Križevaca Mario Martinčević rekao je da je i sam uzgajivač simentalskog goveda te da mu je drago da se o selu počelo više govoriti kao i što sve grad čini da se pomogne poljoprivrednim proizvođačima.
“Bit je da nam djeca jedu zdravu hranu. Križevci u svom sastavu imaju 59 naselja, polovica stanovnika živi na selu” – kazao je Mario Martinčević te istakao da Grad subvencijom poljoprivredne sjetve i drugim mjerama želi unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju.

Predsjednik H.U.SIM. – a Damir Horvatić podnio je izvještaj o radu u prošloj godini i program za ovu godinu. U izvještaju je navedeno da su se javljali na natječaj Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje aktivnosti, vršena je edukacija uzgajivača, suradnja sa sudionicima provedbe uzgojnog programa, razmatrana problematika u govedarstvu i drugo.

Voditelj uzgojnog programa Josip Crnčić zatim je iznio podatke o provedbi uzgojnog programa te pritom istakao da konstantno pada ukupan broj krava u Hrvatskoj, mala su stada iako ima i ozbiljne proizvodnje te da je simentalska pasmina pogodna za proizvodnju i mlijeka, ali i mesa.

“Simentalska pasmina ne smije biti zanemarena za proizvodnju mesa. Ona daje i mlijeko, ali i meso” – kazao je Josip Crnčić te skrenuo pažnju proizvođačima na potrebu poštivanja Zakona o uzgoju domaćih životinja.

Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije Josip Kraljičković zatim je iznio prezentaciju i inicijativu da se osnuje Regionalni centar za razvoj stočarstva – Dubrava, Zagrebačka županija čime se želi povećati konkurentnost stočarstva, povezati uzgajivače i osigurati siguran otkup. (J.I./H.S.)