Trasiranje magistralnog vodovoda u Glogovnici

Prije nekoliko dana počeli su pripremni geodetski radovi za izgradnju magistralnog vodovoda Carevdar-Glogovnica-Vojakovački Osijek. U Glogovnici kod Križevaca, na dijelu magistralnog vodovoda, obilježena je tako njegova buduća trasa. Postavljeni su drveni šiljci u smjeru Jarčani-Glogovnica, a u planu je i izgradnja objekta vodospreme u Gornjoj Glogovnici te hidrostanice u Vojakovačkom Osijeku. Dužina cjelokupnog magistralnog vodovoda je 17, 450 metara, početak će mu biti u Carevdaru gdje će biti smještena i precrpna stanica.

Precrpna stanicu dobiti će i Apatovcu, čija bi izgrađena vodovodna mreža trebala koristiti vlastito vodocrpilište. Vrijednost izgradnje precrpne stanice u Carevdaru je 830.000 kuna, u Apatovcu 1,5 milijun kuna, a kompletnog magistralnog cjevovoda 9,2 milijuna kuna. Projekt magistralnog vodovoda biti će financiran od strane Hrvatskih voda. Pored magistralnog vodovoda, Hrvatske vode financirati će i značajne projekte vodoopskrbe na području općine Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec. (zv)