Uz Svjetski dan socijalnog rada 19. ožujka

Promicanje važnosti ljudskih odnosa

Socijalni radnici širom svijeta obilježavaju 19. ožujka 2019. godine Svjetski dan socijalnog rada pod zajedničkim nazivom “Promicanje važnosti ljudskih odnosa”.
Usmjeren na čovjeka i njegove potrebe, socijalni rad djeluje tamo gdje se odvijaju odnosi među ljudima i zalaže se za promjene koje mogu povećati dobrobit slabijih i ukupnu kvalitetu života u nekom društvu.
Svojim djelovanjem u zajednici, socijalni radnici trajno propituju društvene odnose i promiču socijalnu pravdu kao temeljno načelo profesije pri čemu nailaze na stalna ograničenja i traže saveznike na tom putu.

Kao ključna profesija u sustavu socijalne skrbi, djelatnost socijalnog rada u Hrvatskoj često je izložena javnim kritikama kojima se na jednostran, neobjektivan i površan način kroz medije vrednuje rad socijalnih radnika i stvara klima nepovjerenja prema djelatnosti o čemu smo ponovno svjedočili proteklih dana. Potaknuti aktualnom situacijom, obilježavanje Svjetskog dana socijalngo rada vidimo kao priliku da se snažnije založimo za zaštitu svog profesionalnog digniteta” – napominje ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci Sanja Jakopović.

Centar za socijalnu skrb Križevci provodi nekoliko projekata zajedno s drugim institucijama i udrugama. Jedan od njih je “Poludnevni boravak” čiji je nositelj Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Maslačak” Križevci, a s ciljem prevencije institucionalizacije i pružanja podrške u povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici koji traje do 2020. godine.
Kao partner, s nositeljem udruženjem “Djeca prva” iz Zagreba provodi projekt “Zaštita djece i mladih u sustavu socijalne skrbi” u svrhu prevencije institucionalizacije djece te socijalne isključenosti djece, mladih i obitelji u riziku i osiguravanja kontinuirane podrške stručnjacima i voditeljima mjere nadzora Centra za socijalnu skrb Križevci do 2020. godine.
S udruženjem “Djeca prva” iz Zagreba provodi i projekt “Zajedno za djecu” s ciljem pružanja sveobuhvatne podrške udomiteljima za djecu.
Udruga osoba s invaliditetom Križevci je nositelj, a Centar za socijalnu skrb s Učeničkim domom Križevci partner u projektu “Izrazi se kreativno i budi shvaćen i prihvaćen” koji traje također do 2020. godine kao i projekt “Centar za podršku oboljelima od rijetkih bolesti i njihovim obiteljima” kojeg je nositelj Hrvatski savez za rijetke bolesti Zagreb.
Gradsko društvo Crvenog križa Križevci je nositelj, a Centar za socijalnu skrb Križevci sa Gradom Križcevima i Hrvatskim zavodom za zapošljavanjem Područnim uredom Križevci, partner u projektu “Pruži ruku potrebitima”. Cilj je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s posebnim naglaskom na ruralna područja u trajanju od 30 mjeseci.
Centar je partner i u projektu Udruge osoba s invaliditetom Križevci “Aktivni i uključeni – mobilnošću i senzibilnošću do zaposlenja” koji traje 24 mjeseca.

“Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada vidimo kao priliku da se snažnije založimo za zaštitu svog profesionalnog digniteta. Svjesni vlastite društvene uloge i profesionalne odgovornosti, socijalni radnici očekuju nužne promjene koje će unaprijediti sustav socijalne skrbi, poboljšati položaj i zaštitu korisnika i osigurati primjerene uvjete za stručni rad” – kaže ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci Sanja Jakopović.

Hrvatska udruga socijalnih radnika čestita svim socijalnim radnicama i socijalnim radnicima Svjetski dan socijalnog rada!