Zaklada “Hrvatska za djecu”

Zaklada „Hrvatska za djecu“ neprekidno tijekom godine zaprima i obrađuje zahtjeve fizičkih osoba (obitelji) za dodjelu potpora. Potpore namijenjene fizičkim osobama dodjeljuju se u skladu s Pravilnikom o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora koji je na snazi u trenutku primitka zahtjeva za dodjelu potpore te se, u pravilu, dodjeljuju u svrhu (su)financiranja konkretnih potreba djece u obitelji podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore.
U ovom trenutku, Zaklada fizičkim osobama nudi izbor između čak 25 potpora, čija svrha je zadovoljenje različitih potreba djece, odnosno obitelji. Svrha svake pojedine potpore jest olakšati obiteljima nabavu određenih potrepština za djecu, olakšati podmirenje različitih troškova koji nužno prate odrastanje i školovanje djece, olakšati podmirenje različitih troškova vezanih uz nepovoljna zdravstvena stanja djece, omogućiti djeci izvanškolske aktivnosti ili, pak, odlazak na maturalno putovanje, podržati razvoj darovitosti djece te omogućiti zadovoljenje osnovnih životnih potreba svakog djeteta čija obitelj živi u iznimno teškim materijalnim uvjetima. Dodatno, Zaklada kroz dostupne potpore financijski podržava i djecu bez roditelja/skrbnika tijekom prvih godinu dana od njihovog izlaska iz sustava skrbi. Ujedno omogućuje i jednokratnu financijsku podršku obiteljima u kojima se istovremeno rodilo dvoje ili više mališana. Konačno, kada život zada najbolniji udarac i obitelji, nažalost, uzme najdragocjenije, Zaklada nastoji ublažiti barem financijske izdatke koji prate tu najtežu životnu situaciju. Više o svakoj pojedinoj potpori možete pročitati u rubrici Vrste potpora.
Kako bi ostvarile pravo na potporu, fizičke osobe moraju Zakladi podnijeti uredno ispunjen zahtjev za dodjelu potpore, zajedno s cjelokupnom dokaznom dokumentacijom kojom se potvrđuju navodi u zahtjevu i ispunjenje uvjeta propisanih za odabranu potporu. Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti elektroničkim, poštanskim ili osobnim putem, dok prosječno vrijeme obrade (uključujući isplate dodijeljenih potpora) za uredne predmete fizičkih osoba (valjana i potpuna dokumentacija) iznosi 2 do najviše 3 mjeseca od primitka zahtjeva za dodjelu potpore. Prijavitelji pritom trebaju biti svjesni da zahtjevi za dodjelu potpore s neprihvatljivom namjenom, kao što su, primjerice, popravak krova na kući, plaćanje režija za stan i slično, neće biti odobreni, već će se u razmatranje i obradu uzeti samo oni zahtjevi za dodjelu potpore koji se odnose na zadovoljenje neposrednih potreba djeteta ili djece u obitelji podnositelja zahtjeva. Istovremeno, zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, a koji nakon upućenog pisanog poziva Zaklade za dopunu dokumentacije nisu dopunjeni u skladu s traženim i s danim rokom, neće se dalje razmatrati, nego će biti odbijeni i zaključeni po osnovi nepotpune dokumentacije.
Konačno, s ciljem poboljšanja korisničkog iskustva fizičkih osoba – postojećih i budućih korisnika potpora, Zaklada je izradila dvije elektroničke aplikacije: (i) elektronička aplikacija za online provjeru statusa predmeta, a nerealiziranom zahtjevu za dodjelu potpore te (ii) elektronička aplikacija za online podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore. Svrha ovih aplikacija jest olakšati fizičkim osobama podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora te im u svakom trenutku omogućiti informaciju o statusu njihovog predmeta.