Izvješće o radu socijalne samoposluge „Sveti Marko Križevčanin“ Križevci

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci i ove godine osigurava pakete hrane i higijene za najpotrebitije.

Pravo na pakete po projektu „Humanitarni paket za sjevernu Hrvatsku“ ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe starije od 65 godina s primanjima do 1.500,00 kn samci i 2.000,00 kn dvočlano kućanstvo, samohrani roditelji s ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od 3.439,80 kn, korisnici prava pomoći u kući, korisnici prava na osobnu invalidninu, osobe koje imaju status roditelja njegovatelja te obitelji s troje i više djece koja se redovito školuju s ukupnim mjesečnim primanjima u kućanstvu nižim od 6.276, 00 kn.

Tako je u prvoj isporuci u sklopu projekta „Humanitarni paket za sjevernu Hrvatsku“ podijeljeno ukupno 1.210 paketa od kojih je 605 paketa hrane, a drugih 605 paketa higijene. U tijeku je i druga isporuka paketa po istom projektu u kojoj će se podijeliti ukupno 1.046 paketa, odnosno 523 paketa hrane te 523 paketa higijene. Paketi su prilagođeni primateljima prema dobi, odnosno podijeljeni su u sljedeće kategorije:

  • Paket A: odrasle osobe (15+)
  • Paket B: dijete (0-4)
  • Paket C: dijete (5-15)

U periodu od siječnja do travnja 2019. podijeljeno je 14 interventnih paketa prema zahtjevu Centra za socijalnu skrb Križevci, a koji su podijeljeni osobama i obiteljima koje su se zbog bolesti i teške materijalne situacije našli u potrebi.

Nadalje, osigurana je i jednokratna financijska podrška iz čijih će se sredstava osigurati paketi u sklopu socijalne samoposluge „Sveti Marko Križevčanin“ Križevci u tri navrata tokom godine. U prvoj isporuci osigurano je 200 paketa hrane i higijene, a tokom godine osigurati će se još dodatne dvije isporuke paketa.

Osim navedenog, akcijom „Solidarnost na djelu“ u kojoj sudjeluju učenici škola na području grada Križevaca i pripadajućih općina putem prodaje bonova kućanstvima, prikupljena su dodatna sredstva koja su utrošena u kupovinu paketa hrane od kojih je osigurano 100 paketa koji će biti podijeljeni za Uskrsne blagdane.