“Norin prvi korak”

Po nalogu nadležnog Gradskog ureda i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, prvih 811.600,00 kn preostalih od akcije za Milu uplaćeno je za prvu prijavljenu humanitarnu akciju za liječenje djeteta pod nazivom “NORIN PRVI KORAK” (za liječenje spastične cerebralne paralize). Nakon ove isplate, na računu Zaklade Nora Šitum preostao je iznos od 4.804.598,63 kn koji će se dalje rasporediti na humanitarne akcije za liječenje djece prijavljene na području cijele Hrvatske! (Foto i tekst: Zaklada Nora Šitum)