Zajednička izjava Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine

Na poziv g. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Državnoga vijeća Narodne Republike Kine, g. Li Keqiang, službeno je posjetio Republiku Hrvatsku od 9. do 12. travnja 2019. godine.

Tijekom tog posjeta, predsjednik Državnoga vijeća, g. Li Keqiang, održao je bilateralni sastanak s predsjednikom Vlade, g. Andrejom Plenkovićem, te se službeno susreo s predsjednikom Hrvatskog sabora, g. Gordanom Jandrokovićem, i predsjednicom Republike, gđom Kolindom Grabar-Kitarović. Lideri obiju država razmijenili su mišljenja o bilateralnim odnosima kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa i o njima postigli široku suglasnost. Susret je bio uspješan i dao snažan poticaj daljnjem razvitku odnosa između Hrvatske i Kine.


Obje strane sa zadovoljstvom utvrđuju da su od potpisivanja Zajedničke izjave o uspostavi partnerstva u općoj suradnji od 26. svibnja 2005., u proteklih nekoliko godina uspješno osnažile svoje odnose, podigle ovo partnerstvo na višu razinu i postigle veliki napredak, da su bilateralni susreti na visokoj razini intenzivirani, da je međusobno političko povjerenje učvršćeno, da je bilateralna suradnja na svim područjima uzajamno korisna i plodonosna, da obje strane u međunarodnim i regionalnim poslovima održavaju blisku komunikaciju i koordinaciju, te da sve to pridonosi prosperitetu obiju država, kao i očuvanju svjetskog mira i stabilnosti.


Obje strane smatraju da daljnje produbljivanje hrvatsko-kineskih odnosa i suradnje odgovara zajedničkoj želji i temeljnim interesima naroda obiju država, te će stoga i dalje zajedno nastojati učvršćivati tradicionalno prijateljstvo te podupirati suradnju na području gospodarstva, trgovine, ulaganja, poljoprivrede, prometa i logistike, razvojne strategije, znanosti, tehnologije i inovacija, kulture, obrazovanja, športa, turizma i na drugim područjima, a sve na što veću dobrobit naroda obiju zemalja.

Obje strane smatraju da susreti na visokoj razini imaju vodeću ulogu u poticanju razvoja bilateralnih odnosa te će i dalje podržavati suradnju i uzajamne posjete čelnika obiju država. Obje strane izražavaju svoju spremnost za daljnje intenziviranje bilateralnih kontakata i produbljivanje suradnje između Vlada obiju zemalja na državnoj razini, vlasti na područnoj i lokalnoj razini, između zakonodavnih institucija, kao i između stranaka obiju zemalja, čime žele dati novi zamah razvitku bilateralnih odnosa.


Obje strane izražavaju međusobno razumijevanje i poštovanje razvojnih putova koje su obje zemlje izabrale. Republika Hrvatska, djelujući pritom u okvirima određenim članstvom u Europskoj uniji, ostaje predana razvoju suradnje s Kinom. Hrvatska strana potvrđuje da će nastaviti biti čvrsto privržena načelu Jedne Kine, te da će obje strane podupirati i imati razumijevanja za međusobna stajališta u pitanjima od vitalnog interesa i nacionalnog značaja za obje zemlje. Obje strane će i dalje nastojati zajedno pridonositi očuvanju međunarodnog sustava temeljenog na multilateralizmu i međunarodnom pravu, s UN-om u njegovom središtu. Obje se strane zalažu za poštovanje ciljeva i načela Povelje UN-a, kao i temeljnih načela međunarodnih odnosa i međunarodnog prava, te su spremne jačati koordinaciju i suradnju u UN-u i drugim međunarodnim organizacijama. Obje strane će i dalje zajedno poticati očuvanje mira i razvitak svijeta, svestrano pridonositi ostvarivanju Programa Ujedinjenih naroda za održiv razvoj 2030., poticati izgradnju međunarodnih odnosa novog tipa koje karakteriziraju međusobno poštovanje, ravnopravnost i pravičnost, suradnja i zajednički napredak.


Obje se strane zalažu za slobodnu i otvorenu trgovinu, očuvanje i jačanje multilateralnog trgovinskog sustava, liberalizaciju i olakšavanje trgovine i ulaganja te se protive svim oblicima protekcionizma i jednostranim mjerama.


Obje strane smatraju da je suradnja Kine i zemalja srednje i istočne Europe uspješan primjer i dokaz zajedničkog očuvanja multilateralizma i zajedničke težnje za razvitkom, te da pridonosi podizanju razine hrvatsko-kineskih odnosa, kao i odnosa Europe i Kine. Obje strane spremne su održavanjem osmog sastanka na vrhu predsjednika vlada Kine i zemalja srednje i istočne Europe u Hrvatskoj dalje jačati suradnju na svim područjima u okviru Suradnje 16+1.


Obje strane izražavaju spremnost za jačanje uzajamne suradnje u okviru Azijsko-europskog sastanka (ASEM), posebice u okviru jačanja i međusobnoga povezivanja i pri suočavanju s globalnim izazovima.


Obje će strane svestrano ostvarivati Sveobuhvatno strateško partnerstvo EU-Kina i Strateški plan za suradnju EU-Kina 2020., polazeći od načela uzajamnog poštovanja, ravnopravnosti, međusobnog povjerenja, jednakosti i obostrane koristi, produbljujući partnerstvo za mir, rast, reforme i civilizaciju.


Obje će strane uložiti zajedničke napore u nastojanju da se postigne obostrano korisni Sporazum o ulaganjima između Europske unije i Kine. Obje strane nastavljaju rad na unaprjeđenju daljnje sinkronizacije inicijative „Jedan pojas, jedan put“ s razvojnim strategijama Europske unije, kao što su Strategija za povezivanje Europe i Azije, Investicijski plan za Europu i smjernice Europske unije za razvoj Transeuropske prometne mreže, a sve radi daljnjeg unaprjeđenja međusobnog prometnog povezivanja Europske unije i Kine. Obje strane pozdravljaju napredak postignut u izgradnji platforme za međusobno povezivanje Europske unije i Kine te će dalje unaprijediti međusobno prometno povezivanje Europske unije i Kine.


Hrvatska strana podržava inicijativu „Jedan pojas, jedan put“ i pozdravlja to što će Kina biti domaćin drugog Foruma Pojasa i puta za međunarodnu suradnju, na kojem će Republika Hrvatska sudjelovati na visokoj razini. Pridržavajući se načela dogovaranja i suradnje radi zajedničke dobrobiti, na temelju potpisanog Memoranduma o zajedničkoj izgradnji Jednog pojasa i jednog puta između Vlada obiju država, jačati suradnju u prometu i logistici, kao i na drugim područjima u okviru inicijative. Kineska strana pozdravlja sudjelovanje hrvatske strane u odobravanju Načela za financiranje u okviru Pojasa i puta te podupire zajedničke razgovore o konkretnim oblicima suradnje koji će produbiti suradnju u vezi s financiranjem pojedinih inicijativa u okviru Pojasa i puta.


Obje strane visoko cijene važnu ulogu Hrvatsko-kineskog Međuvladinog gospodarskog mješovitog odbora u poticanju razvoja bilateralnih gospodarsko-trgovinskih odnosa, izražavaju spremnost za daljnje poticanje međusobne trgovine i ulaganja, jačanje suradnje na području malih i srednjih poduzeća te e‑trgovine. Obje strane naglašavaju da će osigurati otvoreno i transparentno okruženje za ulaganja i poslovanje poduzećima obiju strana, kao i bolja jamstva legitimnih interesa poduzeća obje zemlje. Obje strane će dalje poticati i podržavati suradnju poduzeća obiju strana u konkretnim projektima u okviru zajedničke izgradnje Jednog pojasa i jednog puta i suradnje zemalja srednje i istočne Europe i Kine, kao i Inicijative triju mora, te razgovarati o trilateralnoj suradnji. Kineska strana iskazuje dobrodošlicu hrvatskoj strani za sudjelovanje na drugom Kineskom međunarodnom sajmu Import Expo, koji će se u studenom godine 2019. održati u Šangaju.


Kineska strana poziva relevantne institucije hrvatske strane na lansiranje Panda-obveznica u Kini, u skladu s uvjetima njihova izdavanja. Kineska strana također poziva hrvatske banke i poduzeća da u trgovini i ulaganju koriste renminbi (RMB), poziva također na uvođenje renminbija u devizne rezerve Hrvatske narodne banke, te poziva hrvatske financijske institucije da ulažu na kinesko financijsko tržište preko Qualified Foreign Institutional Investor Scheme (QFII) i RMB Qualified Foreign Institutional Investor Scheme (RQFII). Kineska je strana spremna zajedno s hrvatskom stranom jačati suradnju u poslovanju s platnim karticama i u revizijama i nadziranju pri izdavanju obveznica.


Obje će strane ohrabrivati visokoškolske i istraživačke institucije, tehnološka poduzeća i druge organizacije obiju zemalja da surađuju u zajedničkom istraživanju i razvoju u znanstvenim prioritetnim područjima, kao što su očuvanje okoliša, informacijske i komunikacijske tehnologije, biomedicina, znanost o moru i u drugim znanstvenim područjima, te će zajedno poticati komercijalizaciju i industrijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja.


Obje će strane nastojati i dalje intenzivirati razmjenu na području poljoprivrede, podizati razinu suradnje u poljoprivrednim znanostima i zdravlju životinja i biljaka, unaprjeđivati e-trgovinu poljoprivrednih proizvoda, te ohrabrivati međusobna ulaganja poljoprivrednih poduzeća.


Obje strane izjavljuju da će zajedno organizirati Hrvatsko-kinesku godinu kulture i turizma 2019. i tom prigodom intenzivirati suradnju na području kulture i turizma. Obje strane podržavaju povećanje razmjene među ljudima, uključujući i u pogledu olakšanog zračnog prometa, i spremne su poduzimati učinkovite mjere u tu svrhu. Obje će strane dalje intenzivirati razmjenu na području društveno-humanističkih znanosti, produbljivati suradnju na poučavanju jezika, uspostavi sveučilišnih studija hrvatskoga i kineskoga jezika i kulture, i obostranoj razmjeni studenata te poticati sklapanje sporazuma o međusobnome priznavanju visokoškolskih diploma. Obje su strane spremne jačati suradnju na području športa, podupirati razmjenu iskustava i znanja između institucija za šport obiju Vlada, olimpijskih odbora i udruga određenih športova obiju zemalja.


Obje će strane surađivati na području filma, radija i televizije, poticat će suradnju i razmjenu iskustava vezanih za proizvodnju, emitiranje programa i obuku kadrova te daljnji razvitak industrije.


Obje su strane spremne dalje jačati suradnju na provedbi zakona, produbiti suradnju na prioritetnim područjima kao što su antiterorizam, traganje za bjeguncima u inozemstvu i povrat protuzakonito stečene imovine te suzbijanje prekograničnog kriminala. Obje su se strane složile o tome da će zadržati praksu zajedničkih policijskih ophodnja u Hrvatskoj, te nastaviti suradnju na ostalim područjima od zajedničkog interesa za obje zemlje. Obje strane potiču na što ranije potpisivanje sporazuma o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima i sporazuma o izručenju, te potiču na međusobno priznavanje i razmjenu vozačkih dozvola.U Zagrebu, 10. travnja 2019. godine