“67 je previše” – više od 600 000 potpisa!!!

Želimo da ovo bude primjer da hrvatski građani mogu napraviti nešto, da mogu napraviti promjenu, da mogu dići svoj glas, da ga mogu pokazati. 
Građani, uspjeli smo! Nešto možemo zajedno pokrenuti, nešto možemo promijeniti!
600.000 potpisa nijedna vlast ne može ignorirati!