Bjelovar dobiva drugo reciklažno dvorište

Na prostoru odlagališta otpada Doline, uskoro počinje gradnja novog reciklažnoga dvorišta koje bi trebalo biti dovršeno do kraja godine. Ukupna vrijednost radova iznosi 6.139.334,44 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je 70%-tno sufinanciranje projekta, točnije 4.500.000,00 kuna.

Ugovor o početku radova na izgradnji reciklažnoga dvorišta bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak u srijedu je, 22. svibnja 2019., potpisao s izvođačima radova, predstavnicima tvrtki Tehnix d.o.o., Hidroregulacija d.d., i Rotor d.o.o., koje zastupaju Đuro Horvat, Vlado Njegovac te Stjepan Kusturin.

U novo reciklažno dvorište moći će se odvojeno prikupiti 1100 tona komunalnog otpada, što iznosi 0,09% odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na razini RH, na razini BBŽ 4,37% te na razini Grada  7,94%.. Građani će tamo moći, među ostalim, odložiti papir, karton, plastiku, metalni otpad, limenke, stare baterije i akumulatore, staklo, otpadne gume, glomazni otpad, elektronički otpad, fluoroscentne cijevi i žarulje.

Cilj projekta je bolja kvaliteta života stanovništva, smanjenje odlaganja problematičnog otpada, manjih količina glomaznog otpada i drugih korisnih sastavnica komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad. Čitav projekt, u koji su uključene i edukacije stanovništva, vrijedan je 6.624.616,01 kuna. Voditeljica projekta je Ivana Jurković Piščević, direktorica Tehnološkoga parka Bjelovar.

Također, novo reciklažno dvorište, s kojim će u budućnosti upravljati Komunalac, dio je budućeg Centra za recikliranje otpada. Centar će činiti još i sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad i kompostana za biološku komponentu komunalnog otpada, a oba ta projekta su u fazi projektiranja i ishođenja građevinskih dozvola, što se očekuje da će biti gotovo do jeseni. Također, sortirnica i kompostana pripremaju se za prijavu na natječaj za financiranje izgradnje koji se očekuje tijekom ove godine. Sortirnica se projektira na 10.000 tona odvojeno-prikupljenog otpada na godinu, a kompostana na 4000 tona prikupljenog bio otpada na godinu.

Važno je reći da je jedinica lokalne samouprave koja ima više od 3000 stanovnika dužna osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području. Grad Bjelovar već ima jedno malo i funkcionalno reciklažno dvorište koje je u lipnju 2016. godine otvoreno u Masarykovoj ulici pokraj Autobusnoga kolodvora, također uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Otvaranjem drugoga reciklažnog dvorišta ispunjena je i normu prema kojoj naš grad mora imati najmanje dva takva mjesta za odlaganje otpada s obzirom na broj stanovnika.