Danas imendan slavi Magdalena

Magdalena je žensko ime i vodi porijeklo od grčkog imena Magdalene koje je nastalo po nazivu naselja Magdale u Galileji, znači osobu koja je čvrsta kao kula. Skriveno značenje imena Magdalena: marljiva, gostoljubiva, lijepa.